Nastavení cookies

Na našem webu používáme cookies.

Některé z nich jsou k fungování stránek nezbytné, ale o těch ostatních můžete rozhodnout sami.

24.5.2023 Z domova, Šlechtění

Mezinárodní setkání bonitérů

Společné setkání bonitérů v zahraničí proběhlo 4.5.-5.5. 2023 ve Švýcarsku. Za Českou republiku se zúčastnili Ing. Blanka Dřízhalová a Ladislav Prášil .

 Hodnocení exteriéru je důležité především z pohledu zdraví a dlouhověkosti zvířat. Cílem všech společných setkání je především sjednocený pohled na každý hodnocený znak. Během setkání máme možnost dozvědět se nové trendy, vyhodnocují se data z předchozího roku nebo se diskutuje nad navrhovanými změnami ve výpočtech. Protože data z hodnocení exteriéru vstupují do společného výpočtu plemenných hodnot za exteriér, je toto setkání nepostradatelné pro Německo, Rakousko, Itálii a Českou republiku (DACI výpočet). Pokud se vše podaří, od srpna se do výpočtu PH za exteriér připojí Slovensko. Společné setkání je přínosné i pro řadu dalších evropských států, a tak se setkání pravidelně účastní Polsko, Maďarsko, Rumunsko, Chorvatsko nebo Slovinsko.

Nedílnou součástí je společné hodnocení v praxi. Pět krav je nejdříve nahodnoceno komisí pro stanovení referenčních hodnot a poté každý stát, případně uzemní celek (Bavorsko, Hesensko, Baden-Württemberg ) hodnotí krávy zvlášť. Dohromady se hodnocení zúčastnilo 9 dvoučlenných týmů. Tým s nejmenší odchylkou od referenčních hodnot hodnotí nejlépe. Čeští bonitéři se každý rok pohybují na špici, tento rok ale v hodnocení zvítězili. Devízou je i to, že dokázali ohodnotit krávy s menší odchylkou než zástupci německých spolkových států nebo Rakouska, kteří tyto referenční hodnoty stanovili.

Tento rok nás čekaly dvě změny. První se týká kalkulace známky za vemeno. Byla odsouhlasena srážka 2 až 3 bodů při kombinaci rozmístění a postavení zadních struků blízko do středu (pokud zadní struky vyrůstají těsně u sebe a navíc jsou k sobě stočené). Tato změna bude zavedena od září. Druhou změnou je výměna vedení. Dlouholetý šéf bonitérů Bernhard Luntz z Německa odchází do důchodu a funkci po něm přebírá výkonný ředitel Fleckvieh Austria Ing. Reinhard Pfleger.

Ing. Blanka Dřízhalová

odborný technik

ČMSCH, a.s.