Nastavení cookies

Na našem webu používáme cookies.

Některé z nich jsou k fungování stránek nezbytné, ale o těch ostatních můžete rozhodnout sami.

Členství

Svaz chovatelů českého strakatého skotu je zájmová organizace chovatelů plemene, jejíž účelem je vytvoření základny chovatelů i dalších právnických a fyzických osob, zainteresovaných na šlechtění a rozvoji českého strakatého skotu, organizování součinnosti členů, zajištění jejich přímého vlivu na využití progresivních metodických a biotechnických forem řízení šlechtitelského a reprodukčního procesu plemene, propagace plemene a jeho produktů doma i v zahraničí a získávání chovatelů k aktivní účasti na rozvoji plemene.

Svaz je dobrovolnou, hospodářsky samostatnou a registrovanou organizací (společenstvím) s právní subjektivitou, zřízenou na základě zákona č. 83/1990 Sb., případně předpisů jej doplňujících a nahrazujících.

Členstvím ve Svazu není dotčeno právní a hospodářské postavení ani plnění dalších funkcí a závazků členů.

Členové Svazu jsou řádní, mimořádní, přidružení a čestní.  

Druhy členství, vznik a zánik členství  a práva a povinnostech členů Svazu chovatelů českého strakatého skotu, jsou zakotveny ve Stanovách Svazu. Při vstupu do Svazu chovatelů je třeba uhradit jednorázový registrační poplatek. Kliknutím se více dozvíte o výši a způsobu úhrady poplatku, který je diferencován dle druhu členství a u řádného členství fyzických osob také podle stavu krav. V případě, že poté, co jste se seznámili s podmínkami, máte zájem o členství ve Svazu, můžete si níže stáhnout i příslušný formulář přihlášky, který lze po stažení přímo ve Vašem počítači vyplnit a pak již jen vytisknout a zaslat (zatím pouze poštou) na adresu Svazu.


Členství ve Svazu chovatelů českého strakatého skotu upravují Stanovy Svazu, z nichž Vám na tomto místě přinášíme články týkající se členství a práv a povinností členů.

Členské poplatky

Řádné členství

Jednorázový nevratný registrační poplatek při vstupu do Svazu chovatelů českého strakatého skotu je diferencován a byl stanoven v následující výši:
 

 Pro právnické osoby

Jednotně ve výši: 5 000,-- Kč


 Pro fyzické osoby se stavem krav :

do 50 ks
500,-- Kč
51- 100 ks 1 000,-- Kč
101-200 ks 2 000,-- Kč
nad 201 ks 5 000,-- Kč

 
Mimořádné členství

Členský příspěvek u fyzických i právnických osob je roční ve výši: 200,-- Kč

 
Členský registrační poplatek se hradí, v souladu se Stanovami Svazu chovatelů českého strakatého skotu a usnesením orgánů Svazu, bankovním převodem nebo poštovní poukázkou s uvedením účelu na účet u Komerční banky Praha, číslo účtu: 4448540257/0100.
Tento Finanční řád byl schválen členským shromážděním dne 30. března 2006 a tímto dnem vstupuje v platnost.