Šlechtitelský program

Šlechtitelský program českého strakatého skotu je základním vodítkem pro směry a metody šlechtění plemene k dosažení chovného cíle. Šlechtění plemene je realizováno v souladu se šlechtitelským programem, který schválilo Členské shromáždění Svazu chovatelů českého strakatého skotu dne 8. dubna 2007.