Nastavení cookies

Na našem webu používáme cookies.

Některé z nich jsou k fungování stránek nezbytné, ale o těch ostatních můžete rozhodnout sami.

Souhlas se zpracováním osobních údajů a informace o zpracování osobních údajů

Tento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte Svazu chovatelů českého strakatého skotu, z.s. Pro účely zasílání sdělení (e-mail marketing) zpracováváme vaše osobní údaje na základě vašeho souhlasu Vaše osobní údaje používáme i k tomu, abychom vám poskytli relevantní obsah, tedy obsah, který je pro vás zajímavý.

Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete níže.

 1. Totožnost a kontaktní údaje správce
  • Správcem Vašich osobních údajů je Svaz chovatelů českého strakatého skotu , z.s., se sídlem Radešínská Svratka193, 592 33 Radešínská Svratka, IČO (dále jen „správce“).
  • Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování Radešínská Svratka 193, 59233 Radešínská Svratka adresa elektronické pošty svaz@cestr.cz telefon +420 566 620 917
  • Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.
 2. Právní základ zpracování osobních údajů
  • Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je Váš souhlas dávaný tímto správci ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“).
 3. Rozsah a účel zpracování osobních údajů
  • Na základě Vašeho souhlasu správce zpracovává tyto údaje: jméno a příjmení, adresa, e-mail, telefonní číslo, IČO a DIČ.
  • Účelem zpracování Vašich osobních údajů je zasílání obchodních sdělení, zasílání publikací se zveřejněnými plemenářskými daty, informování o seminářích, schůzích a činění jiných marketingových aktivit správcem vůči Vaší osobě.
 4. Doba uložení osobních údajů
  • Doba,pokteroubudouVašeosobníúdajesprávcemuloženy,je3roky od udělení souhlasu, nejdéle však do odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů (pro tento účel zpracování).
 5. Další příjemci osobních údajů
  • Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou osoby zajišťující distribuci publikací (Česká pošta) spediční služby, marketingové služby pro správce a další.
  • Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.
 6. Zabezpečení osobních údajů
  • Vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí. Abychom zamezili neoprávněnému přístupu a zneužití vašich osobních údajů, zavedli jsme přiměřená opatření jak technického, tak organizačního rázu.
 7. Práva subjektu údajů
  • Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.
  • Máte právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů daný správci. Tímto však není dotčena zákonnost zpracování Vašich osobních údajů před takovýmto odvoláním souhlasu. Váš souhlas se zpracováním osobních údajů můžete odvolat e-mailem na adrese svaz@cestr.cz.
  • Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.
  • Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů není zákonným či smluvním požadavkem a ani není požadavkem, který je nutný k uzavření smlouvy.
  • Máte kdykoliv právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, včetně profilování, pokud se profilování týká tohoto přímého marketingu. Pokud vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely dále zpracovávány.

Stáhněte si celý dokument ve formátu PDF.

Správa cookies

Na našem webu používáme cookies.

Některé z nich jsou k fungování stránek nezbytné, ale o těch ostatních můžete rozhodnout sami.

Funkční cookies pomáhají, aby webová stránka v pořádku fungovala.

Anonymní statistické cookies pomáhají porozumět tomu, jak návštěvníci používají webové stránky.