Nastavení cookies

Na našem webu používáme cookies.

Některé z nich jsou k fungování stránek nezbytné, ale o těch ostatních můžete rozhodnout sami.

Chovný cíl

ZÁKLADNÍ PARAMETRY CHOVNÉHO CÍLEMléčná užitkovost

prvotelky 6 500 – 7 500 kg
dospělé krávy 7 500 – 8 500 kg
obsah bílkovin v mléce nejméně 3,6 %
obsah tuku v mléce 4,0 – 4,1 %
poměr obsahu bílkovin a tuku v mléce 1 : 1,15 – 1,20
produkční využití dojnic 4 – 5 laktací


Masná užitkovost

denní přírůstek ve výkrmu býků 1 300 g a vyšší
jatečná výtěžnost žírných býků 57 – 59 %


Ranost

věk při 1. zapuštění 16 – 18 měsíců
věk při 1. otelení 26 – 28 měsíců


Plodnost

servis perioda do 100 dní
inseminační index do 1,8
březost po I. inseminaci– jalovice– krávy 60 – 70 %
50 – 60 %
mezidobí 380 – 390 dní

STANDARD PLEMENE


Hmotnost jalovic ve věku 12 měsíců 340 – 360 kg
Hmotnost jalovic při 1. zapuštění 420 – 450 kg
Hmotnost v dospělosti- krav- býků 650 – 750 kg
1 200 – 1 300 kg
Výška v kříži dospělých– krav– býků 140 – 144 cm
152 – 160 cm