Nastavení cookies

Na našem webu používáme cookies.

Některé z nich jsou k fungování stránek nezbytné, ale o těch ostatních můžete rozhodnout sami.

31.8.2020 Zdraví zvířat

Změna hlášení průběhu porodu

Vážení chovatelé,

od 1.10.2020 dochází ke změně klasifikací průběhu porodu skotu takto:

1.  žádoucí porod – spontánní porod bez pomoci ošetřovatele

2.  zvládnutelný – porod s pomocí jednoho až dvou ošetřovatelů

3.  nežádoucí – porod vyžadující pomoc tří a více osob, nebo pomoc veterinárního lékaře

4.  císařský řez nebo těžký porod vyžadující léčbu po porodu s opakovanou návštěvu veterináře

9.  neznámý průběh porodu


Úprava popisu průběhů porodu bude provedena v odpovídajících funkcionalitách na portálu farmáře (ve stájovém registru, v hlášení z portálu farmáře, …).


Pokud k vedení evidence a odesílání hlášení do ústřední evidence používáte jiný systém, než portál farmáře, předejte dodavateli systému informaci s definicí průběhů porodu.


Změna klasifikace hlášení průběhu porodu je provedena na základě dohody (viz. dokument):

  • Českého svazu chovatelů masných plemen skotu ČR, z.s.
  • Svazu chovatelů českého strakatého skotu, z.s.
  • Svazu chovatelů holštýnského skotu ČR, z.s.