Nastavení cookies

Na našem webu používáme cookies.

Některé z nich jsou k fungování stránek nezbytné, ale o těch ostatních můžete rozhodnout sami.

22.4.2022 Z domova

Vážení chovatelé, již za necelý týden bude  XXX. řádné členské shromáždění Svazu chovatelů českého strakatého skotu , z.s.-  čtvrtek 28. dubna 2022 v kongresovém hotelu Skalský dvůr v letošním roce spojené i s vyhlášením Soutěže šlechtitelských chovů za rok 2021.


POZOR - DŮLEŽITÉ POKYNY PRO PREZENCI!!!

Každý člen by měl být připraven v souladu se zákonem a stanovami prokázat své oprávnění jednat na členské schůzi, které se prokazuje takto:

• člen právnická osoba, který se účastní prostřednictvím statutárního orgánu, výpisem z příslušné evidence (není třeba nosit s sebou – je ověřováno online při prezenci),
ve které je člen orgánu zapsán, a průkazem totožnosti tohoto člena.
 (! POZOR ! jedná-li právnická osoba dle obchodního rejstříku více než jedním členem statutárního orgánu, musí mít osoba přítomná na schůzi plnou moc od právnické osoby udělenou všemi takto jednajícími osobami, i když je sám členem statutárního orgánu – např. za družstvo jedná dle obchodního rejstříku předseda  A  a místopředseda B a schůze se účastní pouze předseda A, pak musí mít plnou moc od družstva udělenou mu předsedou A, tj. sám sebou, a místopředsedou B)

• zástupce (týká se i zaměstnanců člena, kteří nejsou samostatně jednajícím statutárním orgánem – např. zootechnici) se musí prokázat plnou mocí udělenou mu členem samým (! POZOR ! jedná-li právnická osoba dle obchodního rejstříku více než jedním členem statutárního orgánu či dvěma jednateli současně, musí být plná moc od právnické osoby udělena všemi takto jednajícími osobami – např. za družstvo jedná předseda a místopředseda, pak musí plnou moc i oba podepsat)
vzor plné moci  plna_moc_vzor_2022.docxTěšíme se na Vaši účast!

Dokumenty