Nastavení cookies

Na našem webu používáme cookies.

Některé z nich jsou k fungování stránek nezbytné, ale o těch ostatních můžete rozhodnout sami.

Členské shromáždění 2022

Vážení chovatelé,

rádi bychom Vás pozvali na 30. Členské shromáždění  Svazu chovatelů českého strakatého skotu, z.s.  

Termín Členského shromáždění připadá na čvrtek 28. dubna 2022 a místem konání je již tradiční  Hotel Skalský dvůr u Bystřice nad Pernštejnem. 


V odpoledních hodinách proběhne Vyhlášení soutěže šlechtitelských chovů za rok 2021na, které si Vás také dovolujeme pozvat.


K potvrzení účasti můžete použít i ON-LINE formulář.


POZOR - DŮLEŽITÉ POKYNY PRO PREZENCI!!!

Každý člen by měl být připraven v souladu se zákonem a stanovami prokázat své oprávnění jednat na členské schůzi, které se prokazuje takto:

• člen právnická osoba, který se účastní prostřednictvím statutárního orgánu, výpisem z příslušné evidence (není třeba nosit s sebou – je ověřováno online při prezenci),
ve které je člen orgánu zapsán, a průkazem totožnosti tohoto člena.
 (! POZOR ! jedná-li právnická osoba dle obchodního rejstříku více než jedním členem statutárního orgánu, musí mít osoba přítomná na schůzi plnou moc od právnické osoby udělenou všemi takto jednajícími osobami, i když je sám členem statutárního orgánu – např. za družstvo jedná dle obchodního rejstříku předseda A a místopředseda B a schůze se účastní pouze předseda A, pak musí mít plnou moc od družstva udělenou mu předsedou A, tj. sám sebou, a místopředsedou B)

• zástupce (týká se i zaměstnanců člena, kteří nejsou samostatně jednajícím statutárním orgánem – např. zootechnici) se musí prokázat plnou mocí udělenou mu členem samým (! POZOR ! jedná-li právnická osoba dle obchodního rejstříku více než jedním členem statutárního orgánu či dvěma jednateli současně, musí být plná moc od právnické osoby udělena všemi takto jednajícími osobami – např. za družstvo jedná předseda a místopředseda, pak musí plnou moc i oba podepsat)
• vzor plné moci je přílohou pozvánky - viz níže v dokumentech ke stažení.

Těšíme se na Vaši účast!

ON-LINE- NÁVRATKA