Nastavení cookies

Na našem webu používáme cookies.

Některé z nich jsou k fungování stránek nezbytné, ale o těch ostatních můžete rozhodnout sami.

12.11.2021 Z domova

Vážení chovatelé, věřili jsme , že letošní tradiční setkání chovatelů s vyhlášením soutěže šlechtitelských chovů na Skalském dvoře se uskuteční a nebude se opakovat scénář z roku 2020.

Z důvodu zhoršující se epidemiologické situace a zpřísňujících se opatření souvisejících s nákazou Covid 19 jsme se rozhodli zrušit termín 1.-2. 12. 2021.

Soutěž šlechtitelských chovů bude vyhlášena v únorovém termínu 2022 v odpoledních hodinách a ve stejný den proběhne Členské shromáždění Svazu.

Přejeme všem pevné zdraví.