Nastavení cookies

Na našem webu používáme cookies.

Některé z nich jsou k fungování stránek nezbytné, ale o těch ostatních můžete rozhodnout sami.

26.2.2021 Legislativa, Z domova

Ministerstvo Zemědělství vydalo zpřesnění zásad na dotační programy 9.A.a.  a 9.A.b.

Zpřesnění Zásad, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2021 na základě § 1, § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů č.j. 10841/2021-MZE-18131–DP 9.A.a., 9.A.b.Část B Dotační programy Dotační program 9.A. Speciální poradenství 9.A.a. ,Speciální  poradenství  pro  živočišnou  výrobu ve   vztahu   k zákonu č.154/2000Sb. 9.A.a.1. Podpora poradenství pro živočišnou výrobu 9.A.a.1.a. Podpora pořádání seminářů a školení.

Zpresneni_9.A._1._3._2021.pdf

Více informací na stránkách :  http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/