Nastavení cookies

Na našem webu používáme cookies.

Některé z nich jsou k fungování stránek nezbytné, ale o těch ostatních můžete rozhodnout sami.

2.12.2022 Z domova

Pro letošní rok již známe vítěze Soutěže šlechtitelských chovů !

Gratulujeme !


FOTOGRAFIE V GALERII 

Kritéria hodnocení soutěže :

Soutěž šlechtitelských chovů českého strakatého skotu 

Zohledněny jsou pouze podniky, ve kterých se chová jako hlavní plemeno český strakatý skot nebo je český strakatý skot chován odděleně, aby bylo možno zjistit úroveň užitkovosti a reprodukce ve stádě, a to v minimálním rozsahu 50 % z celkového stavu chovaných krav v daném podniku (podle počtu uzávěrek v KU daného kontrolního roku). A dále podnik vyprodukoval nejméně 1 býka zapsaného do PK pro využití v plemenitbě za poslední tři roky (tedy v daném roce a dvou předchozích). Do soutěže budou zařazeny pouze chovy, které jsou řádnými členy Svazu chovatelů českého strakatého skotu, z.s. Chovatel musí provádět plošné hodnocení exteriéru prvotelek. 

 1. Prověření a genomičtí býci* 

 1. Býci zapsaní do PK 

 1. Plemenná hodnota krav 

 1. FW – index masné užitkovosti 

 1. Osvalení 

 1. Produkce tuku (kg) 

 1. Produkce bílkovin (kg) 

 1. Mezidobí 

 1. Březost jalovic (%) 

 1. Březost krav (%) 

 1. Servis perioda 

 1. Dlouhověké krávy 

 1. Výstavy 

 1. Exteriér 

* 1. V posuzovaném období daného roku (1.1. – 30.9.) jsou, při minimálním počtu 400 inseminací zohledněni pouze býci s pozitivním GZW, z české matky. Pro hodnocení býků byly použity odhady PH ze srpnového výpočtu. 

Vybraní býci: MESIAS, UMBRO, OSAKA, OTREB, TOLTEK, VOGAS, RICK, SIMBA, MISTR, UPOLI, PIRLO, USIREV, UNIUS, THORN, ROCKY, MAGNUM, UGANDA PP*, MASKOT, URIAH, URBI, UNKAS, SLOUP, SATURN, ULRICO, USMAN, TRITON, URQUELL, PARDAL, VOJTA, TRIBIT, RUBIN, URGENT, RODEO, ULTON, SYRIUS, ZLATO, SONO, ZERRO, SIUX, TASO, PASCAL, TAKIN, PANDA, PREMIANT, TIMUR, ROYCE, UNITED, TRIUMF, TIGER, RICKON, VUK, TURBON, TABLET, SWAT, URSUS, UGO, VARAN, ESTERHAZY