Nastavení cookies

Na našem webu používáme cookies.

Některé z nich jsou k fungování stránek nezbytné, ale o těch ostatních můžete rozhodnout sami.

15.10.2020 Šlechtění
VÝSLEDKY KONTROLY UŽITKOVOSTI PODLE PLEMEN  2019/2020

NORM. LAKTACÍ LAKT. DNY MLÉKO KG T U K BÍLKOVINA VĚK I.OT.
% KG % KG MD
ČESKÉ STRAKATÉ CELKEM
1. LAKTACE 33 594 295 6 975 4,08 285 3,61 252 27/19
2. LAKTACE 25 259 294 8 025 4,04 325 3,60 289 391
3. A DALŠÍ 43 863 294 8 231 4,00 329 3,54 291 393
CELKEM 102 716 294 7 769 4,03 313 3,58 278 392
MEZIROČNÍ ROZDÍL -156 0 108 0,01 5 0,01 5 1
HOLŠTÝNSKÉ PLEMENO CELKEM
1. LAKTACE 66 673 297 9 207 3,93 362 3,42 315 24/17
2. LAKTACE 48 907 298 10 709 3,9 417 3,43 367 395
3. A DALŠÍ 60 431 297 10 959 3,88 425 3,38 370 404
CELKEM 176 011 297 10 226 3,9 399 3,41 349 400
MEZIROČNÍ ROZDÍL 1 534 -1 178 0,04 11 0,02 8 1
MONTBELIARDE
1. LAKTACE 1 119 298 7 353 4,10 302 3,60 264 26/11
2. LAKTACE 797 296 8 449 4,09 345 3,61 305 389
3. A DALŠÍ 1 106 296 8 848 4,05 359 3,53 312 387
CELKEM 3 102 297 8 168 4,08 333 3,57 292 388
MEZIROČNÍ ROZDÍL 436 0 -28 0,03 1 0,02 1 4
AYRSHIRE
1. LAKTACE 3 271 6 128 4,63 284 3,61 221 30/01
2. LAKTACE 9 279 9 234 4,27 394 3,30 305 440
3. A DALŠÍ 12 293 9 251 3,93 3,63 3,42 317 415
CELKEM 24 285 8 854 4,12 365 3,39 300 425
MEZIROČNÍ ROZDÍL 0 -5 951 -0,11 31 -0,04 9 -14
JERSEY
1. LAKTACE 327 296 6 832 4,65 318 3,84 262 25/01
2. LAKTACE 298 294 7 802 4,79 374 3,93 307 402
3. A DALŠÍ 392 296 7 851 4,79 376 3,94 309 399
CELKEM 1 017 296 7 509 4,75 357 3,91 293 400
MEZIROČNÍ ROZDÍL -35 1 271 -0,01 13 0,05 17 7
BRAUNVIEH
1. LAKTACE 463 296 7 780 4,09 319 3,61 281 27/01
2. LAKTACE 424 295 9 110 4,08 372 3,61 329 422
3. A DALŠÍ 620 297 9 279 4,11 382 3,59 333 412
CELKEM 1 507 296 8 771 4,10 359 3,60 316 416
MEZIROČNÍ ROZDÍL 107 0 121 0,02 6 0,01 5 7
NORMANDSKÉ PLEMENO
1. LAKTACE 53 298 6 044 3,97 240 3,51 212 29/18
2. LAKTACE 33 295 6 665 4,16 277 3,62 241 418
3. A DALŠÍ 52 296 7 376 4,06 299 3,54 261 410
CELKEM 138 297 6 695 4,05 271 3,55 238 413
MEZIROČNÍ ROZDÍL -18 2 -109 -0,02 -6 -0,05 -7 -5
OSTATNÍ PLEMENA A KŘÍŽENCI
1. LAKTACE 672 296 7401 4,01 297 3,48 257 27/24
2. LAKTACE 520 294 8711 4,03 351 3,47 302 397
3. A DALŠÍ 712 295 8563 3,98 341 3,44 295 398
CELKEM 1 904 295 8193 4,00 328 3,46 284 398
MEZIROČNÍ ROZDÍL 138 1 376 0,04 19 -0,01 13 -3
VŠECHNA PLEMENA
1. LAKTACE 104 980 296 8 400 3,98 334 3,48 292 25/19
2. LAKTACE 77 897 296 9 722 3,95 384 3,48 339 394
3. A DALŠÍ 109 958 296 9 741 3,93 383 3,44 335 399
CELKEM 292 835 296 9 255 3,95 365 3,46 321 397
MEZIROČNÍ ROZDÍL 1 668 0 156 0,04 9 0,01 7 1UŽITKOVOST PODLE ODDÍLŮ PK ČESKÉHO STRAKATÉHO SKOTU - KONTROLNÍ ROK 2019/2020
Oddíl PK Pořadí laktace Počet normovaných laktací Mléko kg Tuk % Tuk kg Bílkovina % Bílkovina kg Věk prvního otelení/ mezidobí
PCA 1. laktace 29 425 7 053 4,08 288 3,62 255 27/14
2. a vyšší 54 104 8 282 4,01 332 3,57 296 389
celkem 83 529 7 849 4,03 317 3,58 281
meziroč. rozdíl 3 389 116 0,01 6 0,01 5 1
PCB 1. laktace 3 420 6 736 4,11 277 3,6 242 28/07
2. a vyšší 12 352 7 971 4,01 320 3,55 283 398
celkem 15 772 7 703 4,03 310 3,56 274
meziroč. rozdíl -3 578 99 0,02 5 0,01 4 3
PCC 1. laktace 2 466 7 042 4,11 290 3,59 252 27/25
2. a vyšší 6 526 8 088 4,04 326 3,54 286 401
celkem 8 992 7 801 4,05 316 3,55 277
meziroč. rozdíl -1 050 143 0,03 8 0,01 6 4
Celkem 1. laktace 35 311 7 021 4,09 287 3,61 254 27/17
2. a vyšší 72 982 8 212 4,01 330 3,56 293 392
celkem 108 293 7 824 4,03 316 3,58 280
meziroč. rozdíl -1 239 121 0,01 7 0,01 5 2