Nastavení cookies

Na našem webu používáme cookies.

Některé z nich jsou k fungování stránek nezbytné, ale o těch ostatních můžete rozhodnout sami.

2.3.2022 Legislativa, Z domova

Dovolujeme si Vás jménem Ministerstva zemědělství pozvat na informační webináře k environmentálním opatřením PRV a přímým platbám před podáním jednotné žádosti v roce 2022 určené zejména pro zemědělské podnikatele.

Záměrem je poskytnout žadatelům o dotace ucelený přehled informací o jednotlivých nařízeních vlády a současných změnách pro jejich snadnější orientaci v aktuálních požadavcích na hospodaření, vyplňování jednotné žádosti a souvisejících tématech.

Účast na webinářích je bezplatná, přednášejícími budou gestoři opatření z Ministerstva zemědělství. Webináře se uskuteční v termínech: 9., 23., 24., 29., 30. března, 5. a 6. dubna 2022. Tímto Vás žádám o informování Vašich členů o možnosti účasti na těchto webinářích.

V případě zájmu o účast na webináři se registrujte na Vámi vybraný termín na | Agronavigátor (agronavigator.cz), nejpozději 2 pracovní dny před termínem webináře.