Nastavení cookies

Na našem webu používáme cookies.

Některé z nich jsou k fungování stránek nezbytné, ale o těch ostatních můžete rozhodnout sami.

24.11.2021 Z domova

Česká technologická platforma pro zemědělství ve spolupráci s Výzkumným ústavem živočišné
výroby, v. v. i., Českou zemědělskou univerzitou Praha, Mendelovou univerzitou Brno
a Výzkumným ústavem veterinárního lékařství, v. v. i. si Vás dovoluje
pozvat na webinář :

ZDRAVÍ TELAT VE STÁDECH DOJENÉHO SKOTU
VÚVEL ACADEMY VIII

30. 11. 2021
od 9:30 do 12:30
Kde:
On-line z VÚVeL Brno
Kontakt:
Tel.: 773 756 631

Registrace přes stránky : www.vri.cz

 Registrace na odkaze ZDE
Po registraci obdržíte odkaz k webináři.


Úvod do problematiky zdraví telat (situace v ČR, zahraničí, ekonomické
konsekvence) - Ing. Stanislav Staněk, Ph.D. (MIKROP Čebín, a.s.)


Stěžejní body mlezivové výživy jako základní nástroje řízení zdraví telat, vč.
vedení prvotní evidence - MVDr. Soňa Šlosárková, Ph.D. (VÚVeL)


 Kryptosporidióza u telat - prof. MVDr. Vlasta Svobodová, CSc. (VETUNI)


Zootechnický pohled na průjmová onemocnění telat

 Ing. Stanislav Staněk,Ph.D. (MIKROP Čebín, a.s.)


Průjmová onemocnění telat a rehydratační terapie

 doc. MVDr. AlenaPechová, CSc. (VETUNI)


 Specifika mléčné výživy a management krmení telats průjmovými onemocněními

 Ing. Stanislav Staněk, Ph.D.( MIKROP Čebín, a.s.)