31.3.2021

Na zasedání poradního výboru pro plemenné hodnoty (Beratendeausschuss) , konaného 24. 2. 2021 bylo rozhodnuto o změně metodiky výpočtu plemenných hodnot. 

Dosavadní dvoukroková metoda bude s účinností od dubna 2021 nahrazena novou metodou výpočtu SINGLE STEP (tedy jednokrokovou metodou).

Oficiální zveřejňované plemenné hodnoty budou dle této metody publikovány 7. 4. 2021. 

tiskova_zprava_single_StepFV.pdf