Nastavení cookies

Na našem webu používáme cookies.

Některé z nich jsou k fungování stránek nezbytné, ale o těch ostatních můžete rozhodnout sami.

9.11.2023 Legislativa

 Ministerstvo zemědělství poskytne zemědělcům z národních zdrojů 2,5 miliardy korun. 

 Vláda projednala národní dotace pro zemědělství na rok 2024.

8. 11. 2023

   

Tisková zprávaV příštím roce získají zemědělci a potravináři z národního rozpočtu 2,5 miliardy korun. Z toho více než 1,8 miliardy podpoří živočišnou výrobu, téměř 350 miliónů rostlinnou výrobu, 100 miliónů je určeno pro potravinářství a téměř 200 miliónů na ostatní aktivity, jako je například vzdělávání a poradenství. Materiál o národních dotacích připravený Ministerstvem zemědělství dnes projednala vláda. 

„I přes nutné úspory schválené vládou jsme zachovali většinu dotačních programů a podpora bude v příštím roce ve srovnatelné výši jako letos. Hlavní struktura zemědělských dotací zůstane stejná, a proto můžeme kontinuálně pokračovat v podpoře našeho zemědělství a potravinářství jako v předešlých letech,“ řekl ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL).

Dotace do zemědělství pro rok 2024 (viz přehled níže) obsahují programy zaměřené proti rozšiřování nebezpečných nákaz hospodářských zvířat (např. Nákazový fond), programy nezbytné pro udržení a rozvoj jednotlivých komodit (např. zlepšování genetického potenciálu hospodářských zvířat, podpora včelařství), programy na podporu ozdravování polních a speciálních plodin (např. podpora prevence šíření chorob přenosných osivem či sadbou, podpora šlechtitelské činnosti a genetických zdrojů) a agroenvironmentální programy (např. biologická a fyzikální ochrana jako náhrada chemické ochrany rostlin, budování kapkových závlah, podpora restrukturalizace ovocných sadů).

MZe mezi programy na příští rok zařadilo i Rámcový program pro řešení rizik a krizí v zemědělství, který může být spuštěn v případě přírodních pohrom a průmyslových havárií. 

Programy slouží k podpoře restrukturalizace a zvýšení konkurenceschopnosti českého agrárního sektoru. Dotace bude opět vyřizovat a proplácet platební agentura MZe Státní zemědělský intervenční fond, s výjimkou programu Genetické zdroje, který zprostředkovává MZe. Podrobné podmínky pro podávání žádostí a přiznávání dotací zveřejní MZe podle předpokladu do konce letošního roku.

 

Přehled národních dotací pro rok 2024

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

            

 

           

Název programu 

           

 

            
            

 rok 2024 

            
            

dotace k hospodář. výsledku

           

(neinvestiční)

            
            

dotace na pořízení dlouhodobého hmotného majetku

           

 (kapitálové výdaje)

            
              

tis. Kč

            
            

tis. Kč

            
            

Podpora včelařství

            
            

37 000

            
            

 

            
            

Podpora vybudování kapkové závlahy v ovocných sadech, chmelnicích, vinicích a ve školkách

            
            

 

            
            

35 000

            
            

Podpora restrukturalizace ovocných sadů

            
            

 

            
            

70 000

            
            

Podpora restrukturalizace ovocných sadů v režimu ekologického zemědělství

            
            

 

            
            

10 000

            
            

Udržování a zlepšování genetického potenciálu vyjmenovaných hospodářských zvířat  

            
            

230 000

            
            

 

            
            

Podpora ozdravování polních a speciálních plodin

            
            

192 000

            
            

18 000

            
            

Genetické zdroje

            
            

85 000

            
            

 

            
            

Nákazový fond 

            
            

789 800

            
            

 

            
            

Poradenství a vzdělávání 

            
            

135 000

            
            

700

            
            

Podpora evropské integrace nevládních organizací

            
            

22 000

            
            

 

            
            

Podpora technologických platforem v působnosti rezortu MZe

            
            

13 500

            
            

 

            
            

Podpora mimoprodukčních funkcí rybníků

            
            

60 000

            
 
            

Podpora mimoprodukčních funkcí rybářských revírů

            
            

15 000

            
 
            

Podpora činnosti potravinových bank a dalších subjektů s humanitárním zaměřením

            
            

69 000

            
            

26 000

            
            

Podpora na účast producentů a zpracovatelů zemědělských produktů v režimech jakosti Q CZ

            
            

20 000

            
 
            

Zlepšení životních podmínek v chovu hospodářských zvířat

            
            

672 000

            
            

 

            
            

Rámcový program pro řešení rizik a krizí v zemědělství

            
            

0

           

*)

            
            

 

            
              

2 340 300

            
            

159 700

            
            

C e l k e m

            
            

2 500 000

            

*) Prostředky na program budou stanoveny na základě příslušného usnesení vlády ČR.