Nastavení cookies

Na našem webu používáme cookies.

Některé z nich jsou k fungování stránek nezbytné, ale o těch ostatních můžete rozhodnout sami.

20.6.2022 Legislativa

MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ 2022 

MIMOŘÁDNÁ PODPORA NA PŘIZPŮSOBENÍ PRO PRODUCENTY V ZEMĚDĚLSKÝCH ODVĚTVÍCH V ROCE 2022

Vážení chovatelé,

dne 20. června 2022 je zahájen příjem žádostí na mimořádnou podporu na přizpůsobení pro producenty v zemědělských odvětvích. 

Nejzazší termín pro podání žádostí je 30. červen 2022.

Mimořádná podpora na přizpůsobení je poskytována producentům v různých zemědělských odvětvích s cílem zejména zamezit prohloubení narušení trhů v důsledku zvýšených vstupních nákladů a omezení obchodu. Legislativně tato podpora vychází z Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/467 ze dne 23. března 2022. Celkový rozpočet na toto opatření se skládá z finančních prostředků EU a z rozpočtu ČR. Předpokládá se, že celkově bude poskytnuto 831 764 tis. Kč. Mimořádná podpora bude poskytována na následující opatření: 

  • na chov prasnic 
  • na chov kuřat chovaných na maso 
  • na chov krav chovaných v systému chovu s tržní produkcí mléka 
  • pro pěstitele jablek pro pěstitele konzumních brambor .

Výši sazby SZIF zveřejní do 15. 8. 2022 Podpory na jednotlivá opatření musí být proplaceny nejpozději do 30. 9. 2022. 


Příručku pro žadatele a další důležité informace naleznete na stránkách SZIF a PF SZIF v sekci Společná organizace trhů na tomto odkaze - https://www.szif.cz/cs/mimoradna-podpora-2022 .


Preferovanou variantou pro podání žádosti je přímé podání žádosti prostřednictvím Portálu farmáře SZIF.

Současně informujeme, že SZIF bude zasílat rozhodnutí o poskytnutí dotace primárně do datové schránky žadatele. Pokud žadatel datovou schránku nemá, bude rozhodnutí zasláno na PF SZIF.

Pouze v případě, že žadatel nemá datovou schránku, ani přístup k účtu na PF, doručí mu rozhodnutí pošta.


V případě jakýchkoliv Vašich dotazů k žádosti o mimořádnou podporu na přizpůsobení v roce 2022 se obracejte nejlépe na vaše místně příslušné pracoviště OPŽL, případně kontaktujte infolinku SZIF.

 https://www.szif.cz/cs/mimoradna-podpora-2022