15.3.2021 Legislativa, Z domova

Pro zemědělce a potravináře je připravena další pomoc. Ministerstvo zemědělství vyhlásilo druhou výzvu programu AGRICOVID POTRAVINÁŘSTVÍ

Tisková zpráva – Dne,  10. března 2021, zveřejnilo Ministerstvo zemědělství (MZe) na svých stránkách http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/program-agricovid-potravinarstvi/.  

Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací v rámci 2. výzvy dotačního programu AGRICOVID POTRAVINÁŘSTVÍ. 

Podpora má pomoci subjektům dodávajícím potraviny do stravovacích služeb, u nichž došlo k poklesu příjmů o více než 25 %.

„Kvůli pandemii je ohroženo mnoho zemědělských podnikatelů, kteří dodávají svou produkci přímo do gastronomie. Jde zejména o pekárny, výrobce piva a vína nebo prvovýrobce
a zpracovatele brambor. U aktuální druhé výzvy programu se bude u poklesu příjmů posuzovat kratší rozhodné období. To pomůže, aby na podporu dosáhlo více podniků,“
řekl ministr zemědělství Miroslav Toman.

Za rozhodné se považuje období od 1. prosince 2020 až do 28. února 2021. Dotační program tak navazuje na podporu za předchozí období.  

Žadateli mohou být potravinářské a zemědělské podniky, které mohou získat až
200 000 Kč na příjemce a až 20 000 Kč na každou spolupracující osobu nebo zaměstnance. Celková výše podpory nesmí být vyšší než 75 % skutečně prokázaného poklesu příjmů za prodej potravin.

Příjem žádostí bude probíhat od 15. března do 30. dubna 2021. Text Zásad včetně podrobného návodu na podání žádosti o podporu jsou k dispozici zde:

http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/program-agricovid-potravinarstvi/.  

 


Informační leták pro chovatele při žádostech o kompenzace

Statní veterinární správa (SVS) ve spolupráci s ministerstvem zemědělství připravila informační leták pro chovatele, kteří mohou žádat o kompenzace vynaložených nákladů při zdolávání nákazy. Vzhledem k tomu že příslušné legislativě nemusí každý chovatel plně rozumět, vznikl právě tento informační leták, který ve zjednodušené podobě přibližuje všechna důležitá pravidla při žádostech o kompenzace. V informaci se chovatelé dozvědí: Kdy vzniká nárok na náhradu? Dokdy je možné podat žádost? Kam a jak se žádost podává?

Leták je chovatelům k dispozici zde.