Nastavení cookies

Na našem webu používáme cookies.

Některé z nich jsou k fungování stránek nezbytné, ale o těch ostatních můžete rozhodnout sami.

26.5.2021 Legislativa, Z domova

Zpřesnění Zásad, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2021 na základě § 1, § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů č.j. 18134/2021-MZE-18131 – DP 3.k., 9.E., 20.E.

Dotační program 20. Zlepšení životních podmínek v chovu hospodářských zvířat
vkládá se nový dotační program:
20.E. Zlepšení životních podmínek v chovu vykrmovaných býků


Pro všechny podprogramy v rámci DP 20.E. (20.E.a., 20.E.b., 20.E.c., 20.E.d., 20.E.e. a 20.E.f.) je podávána jedna společná Žádost o dotaci a jeden společný Formulář s doklady prokazujícími nárok na dotaci.
Za vykrmovaného býka je pro tento dotační program považován skot samčího pohlaví, případně samčí kastrát, ve stáří nad 6 měsíců do 2 let včetně, přičemž je za 1 měsíc považováno období 30 dní a za 1 rok období 365 dní.

Z důvodu spuštění tohoto dotačního programu v průběhu období dotačního roku 2021, které je od 1. 10. 2020 do 30. 9. 2021, jsou dotační podprogramy 20.E.b., 20.E.c., 20.E.d., 20.E.e. a 20.E.f. zkráceny na 4 měsíční období plnění podmínek od 1. 6. 2021 do 30. 9. 2021.


Dotační podprogram pro zimní období 20.E.a. není pro období dotačního roku 2021 vyhlašován.
Dotační podprogram bude vyhlášen pro dotační období roku 2022 (tj. zimní období od 1. 11. 2021 do 31. 3. 2022).


Žádost o dotaci


Termín pro podání Žádosti o dotaci je u tohoto dotačního programu pro sledované období dotačního roku 2021 (tj. 1. 6. 2021 – 30. 9. 2021) stanoven od 17. 5. 2021 do 31. 5. 2021. Po 31. 5. 2021 již není možné přidat/změnit podprogram v Žádosti o dotaci.
Pokud žadatel nepodá řádně a včas Žádost o dotaci pro sledované období dotačního roku, nemůže podat Formulář s doklady prokazujícími nárok na dotaci a dotace mu tak nebude poskytnuta.

Žádost o dotaci -zimní období
Termín pro podání Žádosti o dotaci je u tohoto dotačního programu pro sledované období dotačního roku 2022 (tj. 1. 10. 2021 – 30. 9. 2022) stanoven od 1. 9. 2021 do 30. 9. 2021. Po 30. 9. 2021 již není možné přidat/změnit podprogram v Žádosti o dotaci.


Roční notifikovaný rozpočet tohoto dotačního programu je 250 mil Kč. Konečná výše sazby se bude odvíjet od počtu zapojených kusů vykrmovaného skotu do jednotlivých dotačních podprogramů a především na možnostech státního rozpočtu v daném dotačním roce.


Veškeré podrobnosti jsou součástí Zpřesnění Zásad, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2021 na základě § 1, § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, kde je uvedeno i znění dotačního programu 20.E. Zlepšení životních podmínek v chovu vykrmovaných býků. Zveřejnění tohoto Zpřesnění Zásad je uvedeno na internetových stránkách Ministerstva zemědělství či v souboru Zásady - welfare výkrm býků.pdf