Nastavení cookies

Na našem webu používáme cookies.

Některé z nich jsou k fungování stránek nezbytné, ale o těch ostatních můžete rozhodnout sami.

Členské shromáždění 2023

Vážení chovatelé,

rádi bychom Vás pozvali na 32. Členské shromáždění  Svazu chovatelů českého strakatého skotu, z.s.  a odborný seminář :

 Využití nových chovatelských aplikací v praxi.

V rámci Členského shromáždění bude i vyhlášení 
Soutěže šlechtitelských chovů pro rok 2023.

Termín připadá na čvrtek 30. listopadu 2023 a místem konání je Balónový hotel , Radešín 11, 592 55 Bobrová. 


POZOR - DŮLEŽITÉ POKYNY PRO PREZENCI NA ČLENSKÉ SCHROMÁŽDĚNÍ!!!

Každý člen by měl být připraven v souladu se zákonem a stanovami prokázat své oprávnění jednat na členské schůzi, které se prokazuje takto:

• člen právnická osoba, který se účastní prostřednictvím statutárního orgánu, výpisem z příslušné evidence (není třeba nosit s sebou – je ověřováno online při prezenci),
ve které je člen orgánu zapsán, a průkazem totožnosti tohoto člena.
 (! POZOR ! jedná-li právnická osoba dle obchodního rejstříku více než jedním členem statutárního orgánu, musí mít osoba přítomná na schůzi plnou moc od právnické osoby udělenou všemi takto jednajícími osobami, i když je sám členem statutárního orgánu – např. za družstvo jedná dle obchodního rejstříku předseda A a místopředseda B a schůze se účastní pouze předseda A, pak musí mít plnou moc od družstva udělenou mu předsedou A, tj. sám sebou, a místopředsedou B)

• zástupce (týká se i zaměstnanců člena, kteří nejsou samostatně jednajícím statutárním orgánem – např. zootechnici) se musí prokázat plnou mocí udělenou mu členem samým (! POZOR ! jedná-li právnická osoba dle obchodního rejstříku více než jedním členem statutárního orgánu či dvěma jednateli současně, musí být plná moc od právnické osoby udělena všemi takto jednajícími osobami – např. za družstvo jedná předseda a místopředseda, pak musí plnou moc i oba podepsat)
• vzor plné moci je přílohou pozvánky - viz níže v dokumentech ke stažení.

Těšíme se na Vaši účast!