Newsletter
Zaregistrujte se pro odběr informačních e-mailů...
Homepage>Raseeigen Schappen
 

Raseeigen Schappen

Geschiedenis en ontwikkeling van het Fleckviehras
Gedurende de eerste helft van de 19e eeuw werd in het gebied, wat nu bekend staat als Tsjechië, een breed scala aan runderrassen gehouden. Het originele ras, Cervinky, was typisch voor Centraal-Europa en werd veredeld door het gebruik van geimporteerde dieren, vooral uit Oostenrijk. In de tweede helft van de 19e eeuw werd steeds meer Simmental-vee uit Zwitserland geimporteerd. Rond de eeuwwisseling leefden in vele gebieden in Tsjechië runderen, die na 1920 de basis zouden vormen voor de Tsjechische Fleckviehfokkerij. In de jaren daarna werd vooral binnen deze populatie verder gefokt. Ten tijde van de 2e Wereldoorlog werden veel stieren uit Duitsland en Oostenrijk geimporteerd, maar in de decennia daaropvolgend bleef het beperkt tot kleine hoeveelheden sperma van enkele topstieren. Sinds 1990 wordt systematisch jaarlijks sperma van 2 tot 4 buitenlandse topstieren geimporteerd. Daarvan vormen enkele reeds de basis van nieuwe bloedlijnen in de Tsjechische Fleckviehfokkerij.
Inkruisen met melkveerassen
In de naoorlogse jaren was een groot deel van de Fleckviehpopulatie nog op drie gebruiksdoelen georiënteerd. Meer dan eenderde van de koeien diende namelijk tevens als zoogkoe. Dit was van invloed op het wensbare type en de definitie van de ideale productiekenmerken. Deze dieren konden dan ook niet snel genoeg aanpassen de intensievere houderij en hogere productieeisen. Daartoe werd ingekruist met eerst Ayrshire en later Red Holstein met als streven het dubbeldoel te behouden en het aandeel vreemd bloed te beperken tot 25-37%. Men moet echter toegeven dat dit niet immer succelvol was.
Vanaf de jaren `70 werd ingezet op een massale verdringinskruising met zwartbonte stieren, hetgeen in relatief korte tijd de structuur van de Tsjechische rundveehouderij flink veranderd heeft.
RS_sampionka
cesky_strakaty_byk_1