Tisková zpráva – Kontrolní činnost České plemenářské inspekce v roce 2020 byla stejně jako v uplynulých letech převážně zaměřena na povinnosti chovatelů v oblas...

Přečíst celé

S hlubokým zármutkem jsme před pěti lety 16. 5 2016 přijali bolestnou zprávu o tragickém úmrtí Ing. Romana Šustáčka. V jeho osobě opustila chovatelskou scénu jedna z ne...

Přečíst celé


OBJEDNÁNÍ PŘÍSTUPU K DATŮM CHOVATELE V " DATABÁZI PLEMENIC"

P...

Přečíst celé

Vážení chovatelé aktualizovali jsme pro vás seznamy doporučených býků podle ...

Přečíst celé

Od 21. dubna 2021 vejde v platnost nová evropská legislativa týkající se nákaz a zdraví zvířat (Nařízení EP a Rady (EU) 2016/429 o nákazách zvířat...

Přečíst celé

Dnes zveřejněny nové plemenné hodnoty spočítané dle jednokrokové metody. Nové TOP býků

Přečíst celé

Na zasedání poradního výboru pro plemenné hodnoty (Beratendeausschuss) , konaného 24. 2. 2021 bylo rozhodnuto o změně metodiky výpočtu plemenných hodnot. Dosavadní dvoukroková metod...

Přečíst celé