Nastavení cookies

Na našem webu používáme cookies.

Některé z nich jsou k fungování stránek nezbytné, ale o těch ostatních můžete rozhodnout sami.

12.7.2023 Z domova, Šlechtění

Rada Svazu na svém jednání 28. 6. 2023 odsouhlasila pokračování svazového projektu - plošné genotypizace plemenic CATTLE GENOM v dalším kontrolním roce -  tedy v období od 1.9. 2023 do 31.8. 2024.

Svazový projekt na genotipyzaci běží od  roku 2020 .

Dosud se do něho zapojilo aktivně 53 chovatelů českého strakatého skotu.

Každá genotypizovaná samice, u které se objeví informace o mléčné užitkovosti, kondici a zdravotních znacích a lineární popis těla, přispívá ke zlepšení genomického odhadu plemenné hodnoty.

Pouze chovy s plošnou genotypizací stáda mohou plně využít výhod genomiky:

  • Větší a cílenější šlechtitelský pokrok v chovu.
  • Snížení nákladů na odchov díky včasnému rozhodování o selekci.
  • Snazší rozhodování o prodeji vyselektovaných zvířat.
  • Cílenější připařování plemenic.
  • Efektivní sledování dědičných vad ve stádě
  • Selekce na bezrohost a další využitelné genetické zvláštnosti (např. A2A2).
  • Identifikace cenných zvířat pro přenos embryí.


V aplikaci CLOUDNA můžete nově nahlížet i na grafické zobrazení porovnání užitkovosti a PH mléka v záložce GRAF UŽITKOVOSTI A PH