Užitkovost

Mléčná užitkovost  
je jednou z hlavních užitkovostí českého strakatého skotu. Je zjišťována v rámci kontroly užitkovosti. Výsledky kontroly užitkovosti jsou zpracovávany za kontrolní rok, který trvá od 1.10. do 30.9 dalšího kalendářního roku. Na základě zjištěných výsledků můžeme sestavit TOPky krav:

TOP krav českého strakatého skotu dle produkce kg bílkovin
TOP krav s celoživotní užitkovostí
naleznete také v sekci Ke stažení - Plemenné hodnoty.


Plemenné hodnoty

Stránka: 1 2 3       Další >>

Seřadit dle:

SouborVelikostDatumHodnoceníStaženo
Tabulka / sešit XLS TOP 500 krav českého strakatého skotu - říjen 2013137 kB9. 11. 20130 %4847×
Tabulka / sešit XLS GZL-Fleckvieh-Top384 kB2. 12. 20140 %4332×
Tabulka / sešit XLS TOP býků dle GZW - DEU -duben 20105553 kB8. 4. 20100 %4271×
Tabulka / sešit XLS Dlouhověké krávy listopad 2013316 kB9. 11. 20130 %3377×
Adobe PDF Dokument Fleckvieh - PH odolnost proti paréze - duben 200970 kB7. 4. 20090 %2974×
Tabulka / sešit XLS SIC býci 2815 kB2. 12. 20140 %2762×
Tabulka / sešit XLS GZL-Fleckvieh-Top prosinec 2010240 kB7. 12. 20100 %2446×
Adobe PDF Dokument Fleckvieh - TOP dle plodnost - duben 200966 kB7. 4. 20090 %2118×
Adobe PDF Dokument Fleckvieh - PH zdraví - duben 200988 kB7. 4. 20090 %2068×
Adobe PDF Dokument Fleckvieh - PH dle odolnosti proti mastitidám - duben 200972 kB7. 4. 20090 %2061×
Adobe PDF Dokument Plemenne hodnoty exterieru od dubna 2012 nove.pdf257 kB3. 4. 20120 %1545×
Tabulka / sešit XLS GZL-Fleckvieh-Top_08_2015384 kB11. 8. 2015?1503×
Tabulka / sešit XLS GZL-Fleckvieh-Top_04_2015386 kB9. 4. 2015?1325×
Tabulka / sešit XLS GZL-Fleckvieh-Top_12_2015384 kB2. 12. 2015?1294×
Tabulka / sešit XLS TOP_SIC_VIII_2015753 kB17. 8. 2015?1256×
Tabulka / sešit XLS topka688 kB11. 8. 2015?1246×
Tabulka / sešit XLS SIC 04_2015686 kB9. 4. 2015?1143×
Tabulka / sešit XLS TOP SIC prosinec 2015760 kB2. 12. 2015?1079×
Tabulka / sešit XLSX TOP býci CZ dle GZW_04_2016497 kB7. 4. 2016?965×
Tabulka / sešit XLSX TOP krav dle MW_ 04_2016569 kB7. 4. 2016?879×
Tabulka / sešit XLS GZL-Fleckvieh-Top_04_2016382 kB7. 4. 2016?874×
Tabulka / sešit XLS Top krav dle GZW_8_201717587 kB9. 8. 2017?720×
Tabulka / sešit XLS GZL-Fleckvieh_8_201716086 kB9. 8. 2017?647×
Tabulka / sešit XLS Top býci dle GZW_8_2017823 kB9. 8. 2017?592×
Tabulka / sešit XLS Top jalovic_8_2017241 kB9. 8. 2017?583×

Stránka: 1 2 3       Další >>

Seřadit dle:
 Masná užitkovost

Produkce kvalitního hovězího masa je důležitou užitkovou vlastností kombinovaného strakatého skotu. Strategie a ekonomika chovu plemene vychází z předpokladu, že masná komponenta užitkovosti do značné míry vyrovná rozdíl v mléčné užitkovosti oproti jednostranně zaměřeným dojným plemenům. Týká se to nejen vlastního výkrmu, jehož parametry jsou shodné se specializovanými masnými plemeny, ale také výhodného zpeněžování telat a zástavového skotu.

Ve šlechtitelském programu je zakotveno jednak hodnocení růstu a vývinu býků podle výsledku zkoušky vlastní užitkovosti dosahovaného v odchovnách plemenných býčků, a následně masná užitkovost podle užitkovosti synů testovaných býků ve Stanicích kontroly výkrmnosti skotu (SKVS). Výsledky jsou dlouhodobě základem pro selekci býků při výběru do plemenitby a pro kontrolu dědičnosti masné užitkovosti. Také výsledky masné užitkovosti strakatého skotu dosahované v provozním žíru skotu prokazují vysokou růstovou schopnost synů mladých testovaných býků a býků zlepšovatelů. Hodnocení skupin býků systémem SEUROP, zatím v rámci výzkumných šetření, ukazuje na příznivé zatřídění podle zmasilosti a protučnění ve třídách U a R.
Při stávajícím systému výběru a využití plemeníků s genetickým podílem C1, C2, využívání býků zlepšovatelů masné užitkovosti, při odpovídající úrovni selekce ve stádech skotu plní strakatý skot všechny požadavky na produkci, kvalitu a ocenění jatečného skotu.

Zkoušky vlastní užitkovosti

Zkouška vlastní užitkovosti plemenných býků českého strakatého skotu probíhá v uznaných odchovnách plemenných býků s cílem přezkoušet za standardních podmínek vlastní užitkovost plemenných býčků narozených ze záměrného připařování, tj. zjistit růstovou schopnost ve vztahu ke spotřebě krmiv. Vlastní užitkovost se přezkušuje u býčků českého strakatého a fylogeneticky příbuzných plemen z domácí produkce. Výsledky zkoušky vlastní užitkovosti jsou následně podkladem pro selekci a podmínkou pro výběr býků do inseminace a přirozené plemenitby. (Podrobně viz "Metodické pokyny pro odchovná zařízení plemenných býků, pro odchov a výběr býků u chovatele a pro zápis do oddělení M plemenné knihy českého strakatého skotu")

Stanice kontroly výkrmnosti skotu - SKVS

Ve stanicích kontroly výkrmnosti skotu (SKVS) se podrobně, za standardních podmínek, zjišťují výkrmnost a jatečná hodnota synů býků českého strakatého skotu zařazených do testovacího připařování. Výsledky zkoušek slouží k odhadu relativní plemenné hodnoty (RPH) testovaných plemenných býků. Průběh zkoušek upravuje  "Metodika pro zkoušky výkrmnosti skotu ve stanicích kontroly výkrmnosti skotu (SKVS)"


Klasifikace jatečných těl skotu - SEUROP
 
Systém klasifikace jatečně upravených těl skotu SEUROP se provádí dle vyhlášky MZe č. 354/2001 Sb. tak, že po zařazení jatečného skotu do kategorie těla jatečného skotu se stanoví třída zmasilosti a třída protučnělosti. Kombinací kategorie těla jatečného skotu, třídy zmasilosti a třídy protučnělosti se provede zařazení do třídy jakosti.

Podrobnosti o systému klasifikace jatečně upravených těl skotu SEUROP jsou v obrazové příloze, kde vedle popisu jednotlivých kategorií a tříd naleznete i celkové srovnání jednotlivých tříd zmasilosti a tříd protučnělosti.

SEUROP

0000034
0000035
0000036
0000037
0000038
0000039
0000040
0000041
0000042
0000043
0000044
0000045
0000046
0000047
0000048
0000049
0000050
0000051
 
 
Reklama
TEKRO
face
AKCENTA CZ - zahraniční měny a platby
Ambiente restaurace - Čestr