Býci U3 (320-410 kg) - SRN

Cena komodity Býci U3 (320-410 kg) - SRN
Hlasujte...
Newsletter
Zaregistrujte se pro odběr informačních e-mailů...
Reklama
Technologie a managment chovu skotu
 

Plemenice

 Matky býků
Obdobně jako u otců býků stanoví šlechtitelský program i minimální selekční kritéria a hranice pro výběr matek býků na jejichž základě jsou nejlepší plemenice českého strakatého skotu vybírány za matky býků (MB). Další informace lze nalézt ve šlechtitelském programu - bod 3.1.


Selekční kritéria a hranice pro výběr matek býků

  Hlavní:
PH kg bílkovin min. x + 1,7 s
PH % bílkovin min. -0,07
obsah bílkovin min. 3,5 % výjimečně 3,4 %
- za prvních 100 dní I. laktace min. 3,3 %
hodnocení zevnějšku za užitkový typ a vemeno min. 80 b. (G+)
dojitelnost APMV (stabilizační selekce) min. 1,9
minimální výška v kříži – na I. laktaci 136 cm
- na II. a další laktaci 140 cm
maximální výška v kříži 148 cm
obvod hrudníku – na I.laktaci 195 cm
- na II. a další laktaci 200 cmpravidelné zabřezávání (individuální posouzení úrovně tohoto znaku vzhledem k průměru stáda a využití plemenice pro ET)

  Doplňující:
poměr obsahu bílkovin a tuku do 1 : 1,20
produkce bílkovin v kg:
- za prvních 100 dnů I. laktace min. 100 kg
- za I. laktaci min. 230 kg
- za II. laktaci min. 260 kg
- za III. laktaci min. 280 kg
Krávy jsou v Plemenné knize českého strakatého skotu zapisovány v rámci chovů evidovaných v Rejstříku chovů (RCH). "Za chov evidovaný v PK se považuje soubor krav stejného plemene jednoho majitele, ustájených v jedné stáji nebo souboru stájí jedné farmy a přihlášených do PK, samostatně vedený ve jmenovce chovů pro kontrolu užitkovosti". "Do PK se zapisují zpravidla všechny krávy v chovu evidovaném v RCH s výjimkou krav, které majitel ze zápisu jmenovitě vyloučil". Zápis krav do PK probíhá ve třech formách (viz Řád PK).

Exteriér zvířat hraje klíčovou roli ve šlechtění skotu a selekci už po staletí. Na příkladu výstav dobytka je zřejmé, že zájem chovatelů o co nejlepší exteriér zvířat pokračuje v nezmenšené míře i dnes. Hodnocení exteriéru českého strakatého skotu se provádí podle systému FLECKSCORE.


 
 
Reklama
TEKRO
face
AKCENTA CZ - zahraniční měny a platby
Ambiente restaurace - Čestr