Býci U3 (320-410 kg) - SRN

Cena komodity Býci U3 (320-410 kg) - SRN
Hlasujte...
Newsletter
Zaregistrujte se pro odběr informačních e-mailů...
Reklama
Technologie a managment chovu skotu
 

PK krávy

Krávy jsou v Plemenné knize českého strakatého skotu zapisovány v rámci chovů evidovaných v Rejstříku chovů (RCH). "Za chov evidovaný v PK se považuje soubor krav stejného plemene jednoho majitele, ustájených v jedné stáji nebo souboru stájí jedné farmy a přihlášených do PK, samostatně vedený ve jmenovce chovů pro kontrolu užitkovosti". "Do PK se zapisují zpravidla všechny krávy v chovu evidovaném v RCH s výjimkou krav, které majitel ze zápisu jmenovitě vyloučil". Zápis krav do PK probíhá ve třech formách (viz Řád PK).
 
Exteriér zvířat hraje klíčovou roli ve šlechtění skotu a selekci už po staletí. Na příkladu výstav dobytka je zřejmé, že zájem chovatelů o co nejlepší exteriér zvířat pokračuje v nezmenšené míře i dnes. Hodnocení exteriéru českého strakatého skotu se provádí podle systému FLECKSCORE.
 
 
 
Reklama
TEKRO
face
AKCENTA CZ - zahraniční měny a platby
Ambiente restaurace - Čestr