Cestr.cz

Stále více uživatelů FleckScore

Jak jsme Vás již v 3. Zpravodaji loňského roku informovali, Evropská a Světová federace chovatelů strakatého skotu se podílela na tvorbě webové stránky www.fleckscore.com, která slouží jak profesionálním bonitérům, tak i dalším zájemcům k hodnocení zevnějšku strakatého skotu.

O velkém zájmu o zpřístupnění systému většímu počtu uživatelů svědčí i to, že je stránka překládaná do dalších jazyků. Aktuálně je www.fleckscore.com k dispozici v angličtině, češtině, italštině, maďarštině, němčině, španělštině a nově také v polštině. 

Základní informace:

Celý systém FleckScore je výbornou pomůckou, protože z jednotlivých lineárně hodnocených znaků vypočítává souhrnné známky a obsahuje všechny popisované vady rámce, končetin a vemene. Nejdůležitější částí internetových stránek je online formulář, který obsahuje všechny hodnocené lineární znaky, vady i souhrnné výsledné známky. Informace k jednotlivým ukazatelům a stupnicím jsou k dispozici nejen v grafické, ale i slovní podobě.

Popis jednotlivých lineárních znaků je možný na stupnici 1 – 9, zadání eventuálních vad potom za pomoci 1 nebo 2 dle závažnosti vady. K výpočtu celkové známky hodnocení zevnějšku se používají různé váhy u jednotlivých znakům dle jejich vlivu na délku produkčního života. Návrh známky za končetiny a vemeno může být konečný, ale hodnotitel má možnost upravit tento návrh +/- 3 body. Pohled experta na to které zvíře je tedy také zohledněný. Průměrné hodnocení populace odpovídá nezávisle na laktaci 80 bodům na stupnici od 68 do 93 bodů u prvotelek – s možností posunutí stupnice směrem nahoru pro krávy s více telaty. U krav na druhé a třetí laktaci je možné stupnici rozšířit na 94 resp. 95 bodů, pokud je vyjádření končetin a vemene výjimečně pozitivní.

V online formuláři mohou být popisovány strakaté krávy všech věkových kategorií.

Publikováno: 18. 10. 2017
Počet přečtení: 8501×
Copyright © 2008 Svaz chovatelů českého strakatého skotu | www.cestr.cz | svaz@cestr.cz