Cestr.cz

Po Bavorsku i Bádensko Wurttembersko podpoří dojnice

Na kritickou situaci v komoditě mléko reaguje další spolková země v Německu.

 Gunther Oettinger, ministerský předseda spolkové země Bádensko-Wurttembersko, přislíbil okamžitou pomoc chovatelům dojnic a to ve výši 6 mil. Eur.
 
Těmito prostředky mají být zlepšeny podmínky welfare na farmách a zvýšena konkurenceschopnost chovatelů dojeného skotu. Polovina prostředků pochází ze zdrojů zemské vlády, druhá polovina z peněz EU. Oettiger přislíbil tyto prostředky dát chovatelům k dispozici co nejdříve. Jako termín je určen 19. únor 2009, kdy má toto opatření schválit zemský parlamenet.
 
Spolková země badensko Wurttembersko chova 360 000 kusů dojnic.
 
 
Zdroj: www.topagrar.com, 10.2. 2009

Publikováno: 11. 2. 2009
Počet přečtení: 21105×
Copyright © 2008 Svaz chovatelů českého strakatého skotu | www.cestr.cz | svaz@cestr.cz