Cestr.cz

Chovný cíl - Tiskový výstup

Chovný cíl a standardy


I přes to, že chovný cílstandard plemene jsou součástí inovovaného šlechtitelského programu, který schválilo Členské shromáždění Svazu chovatelů českého strakatého skotu na svém zasedání dne 6. června 2001, jsou na tomto místě k dispozici ještě přehledné tabulky. Vedle chovného cíle a standardu plemene můžete na tomto místě najít také podrobnější tabulka pro hodnocení růstu a vývinu jalovic českého strakatého plemene.


ZÁKLADNÍ PARAMETRY CHOVNÉHO CÍLE


Mléčná užitkovost
prvotelky 6 500 – 7 500 kg
dospělé krávy 7 500 – 8 500 kg
obsah bílkovin v mléce nejméně 3,60%
obsah tuku v mléce 4,0 – 4,1 %
poměr obsahu bílkovin a tuku v mléce 1 : 1,15 – 1,20
produkční využití dojnic 4 – 5 laktací

Masná užitkovost
denní přírůstek ve výkrmu býků 1 300 g a vyšší
jatečná výtěžnost žírných býků 57 – 59 %

Ranost
věk při 1. zapuštění 16 – 18 měsíců
věk při 1. otelení 26 – 28 měsíců

Plodnost
servis perioda do 100 dní
inseminační index do 1,8
březost po I. inseminaci– jalovice– krávy 60 – 70 %
50 – 60 %
mezidobí 380 – 390 dní
STANDARD PLEMENE

Hmotnost jalovic ve věku 12 měsíců 340 – 360 kg
Hmotnost jalovic při 1. zapuštění 420 – 450 kg
Hmotnost v dospělosti- krav- býků 650 – 750 kg
1 200 – 1 300 kg
Výška v kříži dospělých– krav– býků 140 – 144 cm
152 – 160 cm
Copyright © 2008 Svaz chovatelů českého strakatého skotu | www.cestr.cz | svaz@cestr.cz