Cestr.cz

Registrační poplatky - Tiskový výstup

Řádné členství

Jednorázový registrační poplatek při vstupu do Svazu chovatelů českého strakatého skotu je diferencován a byl stanoven v následující výši: 
 
 Pro fyzické osoby
Členský příspěvek u fyzických i právnických osob je roční ve výši: 5 000,-- Kč
 
 Pro právnické osoby
se stavem krav –do 50 ks500,-- Kč
51- 100 ks1 000,-- Kč
101-200 ks2 000,-- Kč
nad 201 ks5 000,-- Kč
 
Mimořádné členství
Členský příspěvek u fyzických i právnických osob je roční ve výši: 200,-- Kč
 
Členský registrační poplatek se hradí, v souladu se Stanovami Svazu chovatelů českého strakatého skotu a usnesením orgánů Svazu, bankovním převodem nebo poštovní poukázkou s uvedením účelu na účet u Komerční banky Praha, číslo účtu: 4448540257/0100.
Tento Finanční řád byl schválen členským shromážděním dne 30. března 2006 a tímto dnem vstupuje v platnost.
Copyright © 2008 Svaz chovatelů českého strakatého skotu | www.cestr.cz | svaz@cestr.cz