Cestr.cz

Šlechtění - Tiskový výstup

Šlechtění plemene je realizováno v souladu se šlechtitelským programem, který schválilo Členské shromáždění Svazu chovatelů českého strakatého skotu dne 8. dubna 2007. 
Můžete přejít do sekce Šlechtitelský program nebo si stáhnout Řád plemenné knihy.
Copyright © 2008 Svaz chovatelů českého strakatého skotu | www.cestr.cz | svaz@cestr.cz