Býci U3 (320-410 kg) - SRN

Cena komodity Býci U3 (320-410 kg) - SRN
Hlasujte...
Newsletter
Zaregistrujte se pro odběr informačních e-mailů...
Reklama
Technologie a managment chovu skotu
Domovská stránka>Zprávy>Vakcinovat proti bluetongue je možné již jen do 31. 1. 2012
 

Vakcinovat proti bluetongue je možné již jen do 31. 1. 2012

Státní veterinární správa ruší mimořádná veterinární opatření označená jako nařízení Státní veterinární správy č. j. SVS/2267/2011 ze dne 28. 4. 2011 z toho důvodu, že byla ČR ozdravena od katarální horečky ovcí a na celém území republiky se ruší uzavřené pásmo.

To znamená, že nařízení o Mimořádných veterinárních opatřeních, vydané SVS dne 28. 11. 2011 nabývá platnosti a účinnosti dne 29. 11. vyvěšením na úřední desce Ministerstva zemědělství. Nařízení bylo též zveřejněno v Českém rozhlase a na jeho webových stránkách, samozřejmě taktéž na webových stránkách Státní veterinární správy, www.svscr.cz.
V podstatě je smyslem zmíněných Mimořádných veterinárních opatření uvést podmínky, za jakých je možné vakcinovat proti katarální horečce ovcí neboli bluetongue, a to pouze do konce měsíce ledna 2012, poté se již vakcinace nebude provádět. Důvod je ten, že v souladu s nařízením Komise (ES) č. 1266/2007 o prováděcích předpisech ke směrnici Rady 2000/75/ES, co se týče tlumení, sledování, dozoru a omezení přesunů některých zvířat vnímavých druhů ve vztahu ke katarální horečce, ve znění pozdějších předpisů splnila ČR podmínky pro ukončení povinné vakcinace. Za prvé vakcinace probíhána čtyři roky a již od září 2009 nebyl u nás zaznamenán případ tohoto onemocnění. To potvrdilo účinnost prováděné vakcinace. Díky pochopení Ministerstva zemědělství a přiděleným prostředkům se tuto akci podařilo dotáhnout do zdárného konce.
V šesti článcích nařízení jsou zopakovány podmínky, za jakých se vakcinace smí provádět: jde o přeočkování skotu, ovcí a koz chovatelů i přežvýkavců v zoo, to znamená, že se týká pouze zvířat, která mají v sobě první dávku vakcíny, ale ještě je nutné následné přeočkování, aby byla dosažena plná imunizace v souladu s pokyny výrobce vakcíny. Pro přeočkování lze použít pouze registrovanou inaktivovanou vakcínu, je třeba vést příslušnou evidenci a při přesunech informovat o vakcinaci příjemce vakcinovaných zvířat.
Na závěr nařízení SVS o Mimořádných veterinárních opatřeních se konstatuje to nejdůležitější, že všechna tato ustanovení umožňující a podmiňující vakcinaci proti katarální horečce ovcí pozbývají platnosti 31. 1. 2012. To znamená, že tímto dnem vakcinovat vnímavá zvířata (skot, ovce, kozy) v ČR již bude zakázáno v souladu s legislativou.
Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR

Publikováno: 1. 12. 2011
Počet přečtení: 16743×
 
 
Reklama
Sano 2019
face
AKCENTA CZ - zahraniční měny a platby
Ambiente restaurace - Čestr