Homepage>Nová stránka>Unie zřejmě pomůže sektoru mléka
 

Unie zřejmě pomůže sektoru mléka

Evropská unie pravděpodobně pomůže producentům mléka více než sedmi miliardami korun (280 milionů eur) z unijního rozpočtu pro příští rok.

Novinářům to dnes před zahájením jednání ministrů zemědělství EU v Lucemburku řekla eurokomisařka pro zemědělství Mariann Fischerová Boelová. "Vyprázdním svoje kapsy. Pro farmáře mám 280 milionů eur. Nemám konto ve Švýcarsku, abych mohla dát více," vysvětlovala eurokomisařka výši mimořádné dotace. Podle ní je nicméně pozitivní, že výkupní ceny mléka, které se v uplynulých měsících rekordně propadaly, začínají pozvolna stoupat. To je však jen případ některých členských států, například u nás se ale ceny významněji nepohnuly.
Pozice České republiky je o to horší, že nemá peníze na pomoc farmářům na národní úrovni, na rozdíl od jiných zemí. Česko tak nejspíš nebude ani vykupovat kvóty na mléko od zemědělců, ani když se na tom dnes dohodne EU. Novinářům to dnes ráno řekl náměstek českého ministra zemědělství Stanislav Kozák. Podle něj v českém rozpočtu není na toto opatření dostatek finančních prostředků, vláda má navíc výhrady i k návrhu na výkup kvót, který dnes představí Evropská komise a ministři by jej měli nejspíše schválit.
"Tak jak je návrh ustaven, tak se nejedná o skutečný odkup, ale de facto o vyplacení peněz za roční odložení těchto kvót, protože v příštím roce je může stát opět rozdělit zemědělcům. My máme zájem na odkupu kvót, ale na skutečném odkupu kvót za prostředky Evropské komise," dodal Kozák. Výkup kvót neřeší situaci českých farmářů i kvůli tomu, že Češi nejsou schopni vyčerpat ani současné kvóty a v současnosti jim k jejich vyčerpání chybí zhruba 4,5 procenta.
Evropská unie v současnosti každému ze států pomocí kvót stanoví, kolik mohou jeho zemědělci za rok vyrobit mléka. Nyní se však každým rokem kvóty zvyšují až do roku 2015, kdy by měly být úplně zrušeny. Zemědělci však v současnosti nárůst kvót viní z propadu výkupních cen a již delší dobu usilují o jejich snížení. Členské státy tento krok dlouho odmítaly, ale Evropská komise nakonec našla řešení, které sice není snížením kvót, ale mohlo by trh částečně zbavit přebytečného mléka.
 
K danému tématu vydalo tiskovou zprávu i naše MZe.
Tisková zpráva 
V Lucemburku, 19. října 2009
 
Rada ministrů zemědělství a rybářství EU přijala dnes návrh Evropské komise o začlenění produkce mléka mezi sektory, pro které lze v případě krizové situace přijmout zvláštní opatření a také možnost zavedení systému odkupu mléčných kvót. Současně většinově podpořila návrh Komise přidělit 280 milionů eur na rozšíření podpůrných opatření, které by měly pomoci stabilizovat situaci v odvětví mléka v roce 2010. 
Ministři zemědělství se shodli na potřebě rozšířit článek 186 nařízení Rady č. 1234/2007 i na sektor mléka a mléčných výrobků. V případě, že trh s mlékem podlehne náhlé změně, která ho naruší, bude moci Komise rychle přikročit k odpovídajícím tržním opatřením a napomoci tak k nastolení rovnováhy mezi nabídkou a poptávkou. „Domnívám se, že k řešení krize v sektoru mléka je nezbytné maximálně využít a rozšířit stávající podpůrná opatření při zachování jejich dočasnosti a stejně tak je potřeba rychle reagovat na aktuální změny na trhu. Preferujeme tedy rozšíření působnosti článku 186 i na sektor produkce mléka“, uvedl náměstek ministra zemědělství Stanislav Kozák, který českou delegaci na jednání vedl.  
Ministři na dnešním jednání diskutovali také o návrhu Komise na zavedení systému odkupu mléčných kvót. Návrh předpokládá, že členské státy budou oprávněny na dobrovolné bázi vykupovat kvóty od producentů, kteří se rozhodnou natrvalo opustit výrobu mléka, a tyto kvóty uložit do národní rezervy. V případě potřeby by pak mohly v následujícím roce kvóty přidělit producentům, kteří o ně požádají s tím, že finanční zátěž nákupu kvót by nesly národní rozpočty jednotlivých členských států. Právě to považují zástupci ČR za problematické. „Výkup kvót by znamenal další zátěž na národní rozpočet, který se významně liší mezi jednotlivými státy. To může mít negativní vliv na konkurenci na jednotném trhu, proto zastáváme názor, že systém odkupu kvót by měl být financován z rozpočtu EU,“ upozornil náměstek Kozák. 
Rada rovněž schválila dokument, podepsaný skupinou 21 členských států, na základě kterého Komise schválila přidělení částky 280 mil. Eur na rok 2010, věnovaných na rozšíření podpůrných opatření v sektoru mléka, a to podle výše kvóty členské země. „Je třeba si uvědomit, že jsou to první peníze, které Komise směřuje přímo producentům mléka postižených krizí, a které mohou být použity například na propagaci mléčných výrobků nebo na rozšíření intervenčních nákupů. Vzhledem k výši kvóty v rámci EU, kterou drží ČR ve cca 2% , nedomníváme se, že toto opatření bude mít zásadní efekt,“ upřesnil náměstek Kozák. 
Všechny tyto návrhy musí ještě schválit Rada ministrů financí EU a musí se k nim vyjádřit Evropský parlament.  
 
Hugo Roldán, ředitel odboru komunikace MZe

Публиковано.: 20. 10. 2009
Подсчет посищаемости.: 25752×