Býci U3 (320-410 kg) - SRN

Cena komodity Býci U3 (320-410 kg) - SRN
Hlasujte...
Newsletter
Zaregistrujte se pro odběr informačních e-mailů...
Reklama
Technologie a managment chovu skotu
Domovská stránka>Zprávy>Prezident Sonnleitner k úspěšnému ukončení mléčných akcí
 

Prezident Sonnleitner k úspěšnému ukončení mléčných akcí

Po dnešním dni ohlásily všechny velké německé podniky německých potravinových obchodních řetězců nová jednání o cenách mléka, oznámil prezident Sonnleitner:

 „Tento průlom je pro všechny mléčné farmáře v Německu naléhavý, nezbytný a naprosto předvídatelný úspěch. Uznávám hlavně angažovanost LIDLA, který vnesl do jednání posun a hodnotím pozitivně porozumění konkurenta v potravinářském obchodě. Nyní je již díky oznámenému zlepšení tržní ceny (10 centů na litr mléka, 20 centů na 250 gramů másla), možné pomoci mléčným farmářům  z těžké krize, která ohrožovala jejich existenci.
Apeluji tímto na spotřebitele, aby se na návratu k cenám mléka z počátku roku 2008 spolupodíleli. Musí vědět, že těžce pracující mléční farmáři stejně jako ostatní hospodářská odvětví a  spoluobčané jsou postiženi extrémním zvýšením nákladů  elektrického proudu, pohonných hmot, minerálních hnojiv a krmiv. Spotřebitelé si však ale nyní mohou být také jisti, že budou mléční farmáři stejně jako dosud zajišťovat zásobování kvalitními vysoce hodnotnými mléčnými výrobky a současně budou uchovávat a opatrovat  kulturní chakter německé krajiny.  

Mé poděkování náleží všem farmářkám a farmářům za všestrannou angažovanost a podporu. Takto bylo nyní již možné opětovně napravit  pro mlékárenství katastrofální  podmínky trvající od 21. dubna 2008. Mlékáranství musí nyní zaručit, aby se dosažené prodejní ceny v potravinových řetězcích skutečně dostaly až k mléčným farmářům. 
 
Můj apel směřuje ke všem mléčným sedlákům na vesnicích nezávisle na tom, zda zastavení dodávek mléka akceptovali nebo ne.  Nyní je třeba opětovně odstranit vzniklé nesváry a podniknout společné kroky vedoucí k dlouhodobé stabilizaci a rozvoji mléčného trhu.  

Původní text v němčině: 

DBV-Pressedienst
Deutscher Bauernverband (DBV) Pressestelle
10117 Berlin, Claire-Waldoff-Straße 7 u Telefon: 030 / 319 04 - 239 u Fax: 030 / 319 04 – 431
Internet: www.bauernverband.de – E-Mail: presse@bauernverband.net
5. Juni 2008
Präsident Sonnleitner zum erfolgreichen Abschluss der Milchaktionen

Nachdem heute alle größeren Unternehmen des deutschen Lebensmitteleinzelhandels Neuverhandlungen über die Milchpreise ankündigen, erklärte Präsident Sonnleitner: 

„Dieser Durchbruch ist für alle Milchbauern in Deutschland ein dringend notwendiger und durchaus vorzeigbarer Erfolg. Ich anerkenne das Engagement des Unternehmens Lidl sehr, welches Bewegung in die Verhandlungen gebracht hat, und werte die Einsicht der Wettbewerber im Lebensmitteleinzelhandel positiv. Jetzt ist es durch die angekündigte Preisverbesserung im Markt (10 Cent je Liter Milch, 20 Cent je 250 Gramm Butter) möglich, den in ihrer Existenz bedrohten Milchbauern aus einer schwierigen Krise zu helfen.

Ich appelliere an die Verbraucher, diese Rückkehr zu den Milchpreisen von Anfang des Jahres 2008 mitzutragen. Sie müssen wissen, dass die hart arbeitenden Milchbauern wie alle anderen Wirtschaftszweige und Mitbürger durch extreme Kostensteigerungen bei Strom, Diesel, Mineraldünger und Futtermitteln betroffen sind. Die Verbraucher können jetzt aber auch sicher sein, dass die Milchbauern wie bisher die Versorgung mit qualitativ hochwertigen Milchprodukten sicherstellen und gleichzeitig die unverwechselbare Kulturlandschaft Deutschlands pflegen und erhalten werden. 

Mein Dank geht an alle Bäuerinnen und Bauern für das vielfältige Engagement und die Unterstützung. Dadurch wurde es möglich, jetzt eine von der Molkereiwirtschaft leider hingenommene katastrophale Listungsrunde vom 21. April 2008 wieder glattzustellen. Die Molkereiwirtschaft muss jetzt gewährleisten, dass die gestiegenen Verkaufspreise im LEH auch tatsächlich bei den Milchbauern ankommen. 
Mein Appell geht an alle Milchbauern in den Dörfern, unabhängig davon, ob sie den Lieferstreik befürworteten oder nicht, jetzt aufgerissene Gräben wieder zuzuschütten und gemeinsam die notwendigen Schritte zur längerfristigen Stabilisierung und Entwicklung des Milchmarktes zu tun.“ 

Publikováno: 6. 6. 2008
Počet přečtení: 25756×
 
 
Reklama
TEKRO
face
AKCENTA CZ - zahraniční měny a platby
Ambiente restaurace - Čestr