Býci U3 (320-410 kg) - SRN

Cena komodity Býci U3 (320-410 kg) - SRN
Hlasujte...
Newsletter
Zaregistrujte se pro odběr informačních e-mailů...
Reklama
Technologie a managment chovu skotu
Domovská stránka>Zprávy>Po stávkách přichází jednání o mléce v SRN
 

Po stávkách přichází jednání o mléce v SRN

V úterý odpoledne zasedal v SRN vrcholný 'mléčný summit'. Zástupci producentů mléka, zpracovatelů i obchodních řetězců diskutovali o budoucnosti trhu mléka v SRN.

Po několika měsících sporů o ceně mléka v SRN, po dnešním jednání „mléčného summitu“ – zástupců producentů, zpracovatelů i obchodních řetězců, spolkový ministr Horst Seehofer představil návrh řešení neutěšené situace.

Podle večerních zpráv Frankfurter Allgemeine Zeitung, který citoval Seehofera, sice stát nemůže přímo zajistit ceny mléka, které požadují producenti, ale může ovlivnit řízení množství mléka na trhu a to ještě před rokem 2015, kdy mají být zrušeny mléčné kvóty.

Všechny zúčastněné strany „mléčného summitu“ se shodly na tom, že plánované navyšování mléčných kvót o 1 % ročně je třeba revidovat, resp. odmítnout v případě, že bude zřetelný negativní dopad navýšeného množství mléka na cenu mléka. Po spolkové vládě je požadováno, aby se na úrovni EU zasadila o vytvoření mléčného fondu v objemu cca 300 mil Eur ročně pro potřeby SRN, ze kterého by bylo možné podporovat např. projekty restrukturalizace nebo některé projekty ve znevýhodněných oblastech. K vytvoření fondu je možné využít finančních prostředků získaných v rámci změn společné zemědělské politiky EU.

Horst Seehofer akceptoval i některé z požadavků BDM, ke kterým patřil například požadavek na změnu přepočtového faktoru z litrů na kilogramy. Prověřen bude rovněž požadavek BDM na omezení saldování na národní úrovni.

Seehofer, stejně jako ministři zemědělství jednotlivých spolkových zemí SRN vyjádřili připravenost podpořit fúze mlékáren a umožnit intenzivní spolupráci na úrovni zpracovatelů, která by měla přispět k lepší vyjednávací pozici zpracovatelského průmyslu vůči obchodním řetězcům. V současné době se téměř polovina všech mlékárenských produktů realizuje prostřednictvím čtyř velkých obchodních řetězců. Na druhou stranu existuje v SRN více než 200 mlékáren, z nichž dvě třetiny jsou organizovány jako družstevní.

Podle zástupců obchodních řetězců je i v zájmu obchodníků, aby v regálech německých obchodů převažovaly domácí potraviny. Podle ředitele svazu obchodních řetězců Stefana Gentha je však třeba zvážit tlak konkurence zahraničních mléčných výrobků a jejich důsledek pro německé spotřebitele.

Podle deníku Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) byl zřejmý cíl jednání: nalézt nejvhodnější nástroje pro efektivní řízení trhu mléka a mléčných výrobků a zajistit solidní postavení producentů mléka a zpracovatelů vůči obchodním řetězcům. Spolkovému ministerstvu zůstává nelehký úkol: prověřit, zda jsou všechny navrhované úpravy mléčného trhu zcela konformní s legislativou EU. I přes rozdílnost názorů na řešení některých diskutovaných bodů, označil deník FAZ průběh jednání za korektní a konstruktivní.

Předseda BDM Romuald Schaber zopakoval jasný požadavek BDM ve vztahu k ceně mléka: do konce října 2008 musí být dosaženo ceny mléka minimálně 43 euro centů.
Prezident DBV Gerd Sonnleitner v rámci vyjednávání mléčného summitu rovněž zmínil nutnost jednoznačného postoje Evropské unie při vyjednáváních v rámci WTO. Sonnleitner jednoznačně podpořil vytvoření „mléčného fondu“ z prostředků EU. Zásadní nesouhlas vyjádřil s navrhovaným automatickým navyšováním mléčných kvót do roku 2015.
   
Zdroj: Frankfurter Allgemeine Zeitung, www.agrarheute.com , www.topagrar.com

Publikováno: 29. 7. 2008
Počet přečtení: 25439×
 
 
Reklama
TEKRO
face
AKCENTA CZ - zahraniční měny a platby
Ambiente restaurace - Čestr