Býci U3 (320-410 kg) - SRN

Cena komodity Býci U3 (320-410 kg) - SRN
Hlasujte...
Newsletter
Zaregistrujte se pro odběr informačních e-mailů...
Reklama
Technologie a managment chovu skotu
Domovská stránka>Zprávy>Novela zákona o zemědělství prošla
 

Novela zákona o zemědělství prošla

Novelu zákona o zemědělství podpořili členové horní komory parlamentu. Novela tak míří k podpisu prezidenta.

 „Jsem rád, že se podařilo nalézt podporu pro schválení novely. Oproti původnímu návrhu, který v loňském roce schválila vláda, byla finální verze dnes podpořená v Senátu upravena a doplněna celkem čtyřiašedesáti pozměňovacími návrhy,“ upozornil ministr zemědělství Jakub Šebesta.
Významnou součástí novely je zakotvení systému kontrol podmíněnosti (tzv. systému cross-compliance) v českém zákonodárství. To je pro ČR jakožto členský stát Evropské unie povinné. V opačném případě by Česká republika nemohla nadále využívat dotační prostředky EU. Kontroly podmíněnosti budou prováděny příslušnými kontrolními a dozorovými orgány na základě jejich kompetencí stanovených zvláštními zákony (SVS, SRS, ÚKZÚZ, SZPI, ČPI, ÚSKVBL a ČIŽP). Výsledky těchto kontrol budou podle předpisů ES poskytovány Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu při rozhodování o poskytování dotace.
Co také přináší novela zákona o zemědělství:
- rozšiřuje ustanovení týkající se evidence využití půdy podle uživatelských vztahů zejména s ohledem na nutnost zavedení nové evidence krajinných prvků a evidence objektů sloužících k chovu hospodářských zvířat,
- rozšiřuje výčet druhů zemědělských kultur na základě požadavků předpisů ES, zavádí možnost obnovy travního porostu,
- zpřesňuje ustanovení týkající se podnikání v zemědělství a evidence zemědělského podnikatele vyplývající z aplikační praxe zákona,
- zpřesňuje ustanovení týkající se činnosti ministerstva zejména v oblasti dotační, pěstování geneticky modifikovaných odrůd a kontrolní, včetně nezbytných legislativně technických zpřesnění zákona,
- zavádí novou evidenci objektů sloužících k chovu hospodářských zvířat podle požadavků předpisů ES k zajištění prostorové identifikace míst, na kterých jsou hospodářská zvířata chována, což je nezbytné zejména při zavedení mimořádných veterinárních opatření.
Přijetím novely dochází také ke změnám v některých souvisejících zákonech. Snižuje se o polovinu výše pokut za správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob nebo částka za změnu zápisu osobních údajů v evidenci zemědělského podnikatele z původních 500 korun na 100 korun.
Zdroj: MZE ČR

Publikováno: 27. 7. 2009
Počet přečtení: 30542×
 
 
Reklama
TEKRO
face
AKCENTA CZ - zahraniční měny a platby
Ambiente restaurace - Čestr