Domovská stránka>Zprávy>Návrhy komisařky Fischer Boelové ze 17.9.2009
 

Návrhy komisařky Fischer Boelové ze 17.9.2009

Mariann Fischer Boelová dnes prezentovala svoje návrhy na řešní krize v sektoru mléka.

Mariann Fischer Boel (MFB) dnes navrhla zemědělskému výboru EP následující postupy k řešení současné krize mléčného trhu:
 
1. Zvýšit hranici státní podpory (tzv de minimis) ze stávajících 7500 € na 15 000 € na podnik.

2. Aby bylo možné reagovat pružněji na narušení mléčného trhu, je třeba zařadit mléčný sektor pod článek 186. ten umožňuje komisi reagovat rychleji na porušení trhu mléka a využít rychleji efektivní opatření vedoucí ke stimulaci poptávky nebo omezení trhu. Tato opatření však mohou mít pouze dočasný charakter v rámci k dispozici připravených finančních opatření.
 
3. MFB upozornila na situaci, kdy některé členské státy vykupují kvótu od producentů a tu následně umísťují do národní rezervy. Nicméně takto „uložená“ kvóta je následně započten při saldování. MFB navrhuje, aby kvóta odkoupená státem a umístěná do rezervy nebyla využívána v rámci saldování. Pokud by došlo k překročení kvóty a následné platbě dávek za překročení, měla být dle FB část dávek odpovídající v rezervě uložené odkoupené kvótě být využita v rámci restrukturalizačních opatření.
 
Ze střednědobých opatření MFB uvedla zřízení skupiny, která se zaměří na to, aby:
 
1. Do budoucna byly využívány smlouvy mezi dodavateli a odběrateli s cílem dosáhnout vyrovnání nabídky a poptávky. To by mělo mnohem lépe nahradit dosavadní systém kvót.

2. Bylo dosaženo „vyrovnání sil“ v celé vertikále výrobního, zpracovatelského a obchodního sektoru.

3. Na trhu mléka bylo dosaženo vyššího stupně transparentnosti

4. Producenti byli stimulování tak, aby využívali nejvhodnějších technik (z pohledu produkčních nákladů a inovací) při vedení farem produkujících mléko.

Publikováno: 17. 9. 2009
Počet přečtení: 24358×
 
 
Reklama
TEKRO
face
AKCENTA CZ - zahraniční měny a platby
Ambiente restaurace - Čestr