Domovská stránka>Zprávy>Monitoring Smallenberského viru
 

Monitoring Smallenberského viru

Státní veterinární správa vydala informace k monitorování Schmallenberského viru


Schmallenberg virus je nová virová nákaza skotu a proto v tomto okamžiku nelze přesně vymezit rizika spojená s výskytem této nákazy.
V současné době je ale zřejmé, že případný výskyt této nákazy v ČR by znamenal ekonomické ztráty způsobené ztrátou produkce a to především u skotu kde je jedním ze základních příznaků horečka a snížení dojivosti až o 50 %. Tyto klinické příznaky odezní během 3 – 5 dní a užitkovost se vrátí k původní úrovni. V populaci ovcí a koz jsou ztráty popisovány především v oblasti reprodukce, kdy byl popsán výskyt vrozených vad až u 50 % novorozených jehňat. Další ztráty by mohly být způsobeny omezením obchodu se živými zvířaty, zárodečnými buňkami apod. do třetích zemí.
Ve vztahu k možnosti přenosu tohoto onemocnění na člověka, bylo toto riziko Evropským střediskem pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) stanoveno jako minimální, zanedbatelné a v tuto chvíli se nepředpokládá, že by toto onemocnění ohrožovalo zdraví lidí. Zdá se, že virus je přenášen bodavým hmyzem i když jsou i důkazy o přímém přenosu. Podobné nákazy vyvolané tzv. Akabana virem se vyskytují např. na Novém Zélandu, Japonsku.
 
SVS v této souvislosti vydala pokyn pro monitoring Schmallenbergského viru u skotu, ovcí a koz v České republice, jeho přílohou je také prezentace z fotografií malformovaných jehňat z Belgie.
 
 

Publikováno: 2. 2. 2012
Počet přečtení: 21341×
 
 
Reklama
TEKRO
face
AKCENTA CZ - zahraniční měny a platby
Ambiente restaurace - Čestr