Býci U3 (320-410 kg) - SRN

Cena komodity Býci U3 (320-410 kg) - SRN
Hlasujte...
Newsletter
Zaregistrujte se pro odběr informačních e-mailů...
Napsali jinde...
SZIF
AGRIS
Souhrn událostí uplynulého dne 23. 9. 2020Souhrn událostí uplynulého dne 23. 9. 2020
Agris

Mravenec dřevokaz ve smrkových lesích: škůdce, nebo pomocník? Vinaři z Moravy uspěli v Londýně, přivezli 111 medailí. Při vývozu dřeva do třetích zemí je důležitá účinnost ošetření proti škůdcům. MZe bude příští rok hospodařit s 25,3 mld.Kč, dohodli se ministři.
Úspěšnost malé prodejny potravin – více než letákové akce ji ovlivňuje šíře sortimentu nebo kvalitní pokladní systéÚspěšnost malé prodejny potravin – více než letákové akce ji ovlivňuje šíře sortimentu nebo kvalitní pokladní systé
Lesensky.cz

Ačkoliv Česká republika platí z hlediska podílu zboží zakoupeného ve slevách mezi evropskou špičku, ne ve všech typech prodejen jsou akční letáky cestou k úspěchu. Podle dat Družstva CBA mají letákové akce v nejmenších obchodech naopak výrazně nižší význam – mezi faktory úspěšnosti prodejny z hlediska obratu jsou až na pátém místě.
Mravenec dřevokaz ve smrkových lesích: škůdce, nebo pomocník?Mravenec dřevokaz ve smrkových lesích: škůdce, nebo pomocník?
Silvarium

V současné době vrcholí ve středoevropských lesích kůrovcová kalamita. Její následky budou dlouhodobé, možná i trvalé. Proto si vědci a odborná veřejnost kladou otázku, jak v budoucnu bránit lesy proti biotickým činitelům tak, aby nepůsobily rozsáhlé škody na hospodářských lesích.
MZE
Reklama
Technologie a managment chovu skotu
Domovská stránka>Zprávy>Ministerstvo vydalo zásady pro národní dotace 2010
 

Ministerstvo vydalo zásady pro národní dotace 2010

Dostupný je celý soubor zásad stanovující podmínky pro poskytování dotací v roce 2010.

 Ministr zemědělství Jakub Šebesta schválil zásady, které umožní, aby se k zemědělcům dostalo 1 100 milionů korun v rámci dotačních programů zemědělství na rok 2010.
 
Návrh finančních prostředků určených na dotační programy pro rok 2010 vychází z celkového finančního limitu ve výši 1 100 mil. Kč, respektive 850 mil. Kč dotací na neinvestiční dotace a 250 mil. Kč dotací na pořízení dlouhodobého hmotného majetku (kapitálové výdaje). „Spektrum dotačních programů udržuje kontinuitu s programy realizovanými v předešlých letech,“ uvedl ministr zemědělství Jakub Šebesta.
Dotační programy zemědělství pro rok 2010 podle jeho slov obsahují programy, u nichž je kladen důraz na prvky agroenvironmentálního charakteru (např. biologická ochrana jako náhrada chemické ochrany rostlin, podpora vybudování kapkové závlahy v ovocných sadech, chmelnicích, vinicích a ve školkách, podpora restrukturalizace ovocných sadů); dále programy na podporu ozdravování polních a speciálních plodin (např. podpora prostorových a technických izolátů množitelského materiálu); programy zaměřené proti rozšiřování nebezpečných nákaz hospodářských zvířat (např. nákazový fond) a programy, jejichž přínos nelze přímo kvantifikovat a přesto jejich existence je pro jednotlivé komodity nezbytná (např. podpora včelařství, udržování a zlepšování genetického potenciálu vyjmenovaných hospodářských zvířat).
Škála dotačních programů pro rok 2010 udržuje kontinuitu s programy realizovanými v předešlých letech a byla nově rozšířena o program 8.F. Podpora vybraných činností zaměřených na ozdravení chovů prasnic, kde je účelem podpora chovatelům na částečnou úhradu nákladů spojených s prováděním opatření zaměřených proti rozšiřování vyjmenovaných chorob prasat. Rozšířen byl také program 13. Podpora zpracování zemědělských produktů a zvyšování konkurenceschopnosti potravinářského průmyslu.
Dotační programy jsou účelové programy sloužící k  podpoře restrukturalizace a zvýšení konkurenceschopnosti českého agrárního sektoru. U každého programu je uveden účel a navrhovaný finanční limit. Dotační programy i jejich účel včetně rozsahu finančních prostředků schvaluje pro každý rok Poslanecká sněmovna současně se státním rozpočtem.
 
Rozpočet dotačních programů pro rok 2010
Kód Dotační program Finanční limit v tis. Kč
1.D. Podpora včelařství 70 000
1. I. Podpora vybudování kapkové závlahy 20 000
1.R. Podpora restrukturalizace ovocných  sadů 50 000
2.A. Udržování a zlepšování genetického potenciálu vyjmenovaných hospodářských zvířat 210 000
3. Podpora ozdravování polních  a speciál. plodin 150 000
5. Podpora NH Kladruby, ZH Písek a Tlumačov 65 000
6. Genetické zdroje 63 000
8. Nákazový fond 155 000
9. Poradenství a vzdělávání 70 000
z toho:
9.A. - 39 500
9.E.  - 14 750
9.F.  - 14 750
9.H. -   1 000 
10.D. Podpora evropské integrace nevládních organizací 15 000
10.E. Podpora technologických platforem v působnosti rezortu MZe 12 000
z toho:
10.E.a. - 10 000
10.E.b. -   1 000
10.E.c. -   1 000
13. Podpora zpracování zemědělských produktů 180 000
15. Podpora mimoprodukčních funkcí rybníků 40 000
  C e l k e m 1 100 000
 
 
Petr Vorlíček
tiskový mluvčí MZe
 

Publikováno: 19. 2. 2010
Počet přečtení: 23795×
 
 
Reklama
TEKRO
face
AKCENTA CZ - zahraniční měny a platby
Ambiente restaurace - Čestr