Newsletter
Zaregistrujte se pro odběr informačních e-mailů...
Homepage>Nová stránka>Ministerstvo zemědělství dotací podpoří odbornou likvidaci těl uhynulých zvířat
 

Ministerstvo zemědělství dotací podpoří odbornou likvidaci těl uhynulých zvířat

Velikost písma   Velikost písma

Malé | Střední | Velké | Extra velké

Tisková zpráva Mze o dotačním podprogramu 8.B.a.

  Ministerstvo zemědělství se rozhodlo ještě více podpořit sektor živočišné výroby, a proto aktivuje i v letošním roce dotační podprogramu 8.B.a. určený k bezpečné a odborné likvidaci těl uhynulých zvířat (kadáverů). Tato podpora, která patří pod dotační program 8. Nákazový fond, jenž je součástí tzv. Zásad, je určena k částečné úhradě nákladů spojených s neškodným odstraňováním kadáverů.
 
Dotace je tak přímo určena k podpoře živočišné výroby v České republice a konkrétně napomáhá k udržení dosavadní příznivé nákazové situace v českých chovech hospodářských zvířat. Ministerstvo zemědělství se pro tento krok rozhodlo kvůli nutnému posílení klíčového sektoru živočišné výroby, ale i proto, že v konečném důsledku jde také o eliminaci rizik šíření nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka.
Žádosti o dotaci je možné podávat obvyklým způsobem, tedy osobně v příslušných Agenturách pro zemědělství a venkov, v termínu do 12. října 2012 (včetně), případně poštou s razítkem pošty nejpozději ve výše uvedeném termínu. Přiznané finanční prostředky budou po schválení žádostí poskytnuty příjemcům dotace převodem na účet nejpozději do 31. prosince 2012.

Kateřina Böhmová
ředitelka Odboru komunikace MZe
 

Publié: 17. 8. 2012
Nombre de lecteurs.: 20614×