Býci U3 (320-410 kg) - SRN

Cena komodity Býci U3 (320-410 kg) - SRN
Hlasujte...
Newsletter
Zaregistrujte se pro odběr informačních e-mailů...
Napsali jinde...
SZIF
AGRIS
TZ SVH: Prioritou vodního hospodářství musí být „Voda pro všechny“TZ SVH: Prioritou vodního hospodářství musí být „Voda pro všechny“
Ministerstvo životního prostředí

Pro vodohospodáře je prioritou zajistit dostatečné zdroje vody, propojování vodárenských i vodohospodářských soustav, včetně opatření podporující zadržování vody v krajině. Klíčovým tématem posledních let je sucho, shodují se ministři životního prostředí a zemědělství spolu se Svazem vodního hospodářství ČR (SVH) a Sdružením oboru vodovodů a kanalizací ČR (SOVAK).
Zima deficit srážek zmenšila, voda v krajině ale stále chybíZima deficit srážek zmenšila, voda v krajině ale stále chybí
novinky.cz

Letošní zima byla sice podle meteorologů bohatá na srážky, deficit podzemních vod se však doplnit nepodařilo. V hloubce do jednoho metru přetrvává deficit vláhy na 27 procentech území a pokud bude letošní jaro srážkově chudé jako v předchozích letech, může se sucho v některých oblastech projevit i na růstu vegetace.
Veterináři a policisté kontrolují tržnici Sapa, cílí na potravinyVeterináři a policisté kontrolují tržnici Sapa, cílí na potraviny
ČTK

Veterináři spolu s policisty a celníky kontrolují tržnici Sapa v Praze - Libuši. Zaměřují se na prodávané potraviny a kontrolují přijíždějící auta se zbožím. ČTK to řekl policejní mluvčí Tomáš Hulan. Podle něj se na akci podílí 50 lidí od policie, celníků, Státní zemědělské a potravinářské inspekce a Státní veterinární správy.
MZE
Reklama
Technologie a managment chovu skotu
Domovská stránka>Zprávy>Mimořádná veterinární opatření - katarální horečka ovcí
 

Mimořádná veterinární opatření - katarální horečka ovcí

SVS ČR stanovila mimořádná veterinární opatření k řešení problematiky katarální horečky ovcí - bluetongue

Důvody pro stanovení mimořádných veterinárních opatření. 

a)      Umožnění provedení vakcinace přežvýkavců určených k obchodování na náklady chovatelů do doby, než bude zajištěna dodávka vakcíny a nařízena povinná vakcinace přežvýkavců. Toto přechodné období je nezbytné z důvodu nepříznivé nákazové situace v Evropské unii ve vztahu ke katarální horečce ovcí sérotypu 8, kdy jsou hlášena další ohniska nákazy a byl prokázán horizontální přenos této nákazy z matky na potomstvo u skotu. Na jednání Stálého veterinárního výboru ve dnech 8.–9. 4. 2008 v Bruselu byla schválena novela nařízení Komise (ES) č. 1266/2007, které stanovuje požadavky na přemísťování zvířat z uzavřeného pásma a v nejbližších dnech vstoupí v platnost. Na základě této novely mohou členské státy, které jsou na celém území nebo v regionu bez výskytu katarální horečky ovcí, zakázat do konce roku 2008 dovoz skotu, ovcí a koz z uzavřených pásem. Tento zákaz se vztahuje na všechna nevakcinovaná zvířata s výjimkou nevakcinovaných zvířat mladších 90 dnů za předpokladu, že byla chráněna před vektorem a laboratorně vyšetřena více jak 7 dní před přemístěním (sérologicky nebo virologicky). Na chovatele a obchodníky v ČR může mít tento zákaz velmi negativní dopad vzhledem k tomu, že se obchoduje zejména se zástavem skotu ve věku 6 – 7 měsíců. V případě vakcinovaných zvířat musí od vakcinace uplynout doba minimálně 60 dnů, aby nemusela být vakcinovaná zvířata také laboratorně (virologicky vyšetřena).


b)      Dalším důvodem je stanovení požadavků na evidenci přijímaných vakcinovaných přežvýkavců proti katarální horečce ovcí ze zahraničí. Nařízení (ES) č. 1266/2007 stanovuje pouze požadavky na údaje uvedené ve veterinárním osvědčení, které doprovází zvířata do místa určení, ale neřeší evidenci zvířat u chovatele příjemce. Podrobnosti nejsou stanoveny ani v zákonu č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících předpisů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a ani v prováděcích vyhláškách. Vakcinovaná zvířata mohou být přemísťována zejména na území prostého nákazy a zde mohou komplikovat případná laboratorní vyšetření, ale i následné exporty těchto zvířat.


c)      Posledním důvodem je stanovení evidence mláďat od vakcinovaných matek. Tato mláďata mohou být předmětem obchodování, kde je požadavek na laboratorní vyšetření s negativním výsledkem, ale z důvodu přetrvávání kolostrálních protilátek je zde možnost záchytu pozitivních výsledků. V případě, že bude zajištěna evidence, bude mnohem jednodušší interpretovat laboratorní výsledky.


Stanovená MVO jsou k dispozici ke stažení zdezdroj: SVS ČR

Publikováno: 28. 4. 2008
Počet přečtení: 21773×
 
 
Reklama
Sano 2019
Mléčná farma roku
face
AKCENTA CZ - zahraniční měny a platby
Ambiente restaurace - Čestr