Býci U3 (320-410 kg) - SRN

Cena komodity Býci U3 (320-410 kg) - SRN
Hlasujte...
Newsletter
Zaregistrujte se pro odběr informačních e-mailů...
Reklama
Technologie a managment chovu skotu
Domovská stránka>Zprávy>Informace SVS ČR pro chovatele a obchodníky se skotem
 

Informace SVS ČR pro chovatele a obchodníky se skotem

Státní veterinární správa upozorňuje chovatele a obchodníky se skotem, že dle platné legislativy (vyhláška o označování skotu - ke stažení zde) není možné, aby telata mladší 28 dní určená pro export do EU i mimo ni, byla doprovázena pouze průvodními listy skotu a nebyla trvale označena

Dokument "Průvodní list skotu – telete do 28 dnů věku" nelze použít pro obchod (přemístění) do jiného členského státu EU ani pro vývoz a zvířata v zásilce doprovázena pouze tímto dokumentem nemohou být inspektorem KVS odbavena. 

Současně platná legislativa ukládá chovateli povinnost trvale označit každé tele nejpozději do 20 dní po narození. Trvalé označení spočívá v zavěšení dvou plastových ušních známek, po jedné do každého ucha. Do doby zavěšení ušních známek musí chovatel zajistit totožnost a individuální rozlišení telat. 

Povinnost označit tele dříve než ve věku 20 dnů vzniká při:
• úhynu telete staršího 3 dnů a odeslání kadáveru do asanačního podniku. Úhyn telete mladšího 3 dnů (do 72 hodin od narození) se bere jako mrtvě narozené mládě a nepodléhá povinnosti individuálního značení;
• domácí porážce skotu;
• léčbě – u zvířete, kterému byl aplikován léčivý přípravek, musí chovatel zajistit identifikaci, a to buď podle vyhlášky nebo náhradním označením, které i po trvalém označení zajistí prokazatelnou identifikaci léčeného zvířete.

Trvale označeno musí být každé tele starší 3 dnů (72 hodin) před přemístěním:
• na jiné hospodářství; nutno zdůraznit, že telata mladší 10 dnů nelze vůbec přepravovat a dlouhotrvající cesty (nad 8 hodin) nesmí absolvovat telata mladší 14 dnů; 
• do shromažďovacího střediska, pokud bude následně přesunuto do jiného členského státu nebo třetí země. Každé tele musí mít při přemístění do shromažďovacího střediska vyplněný průvodní list skotu.
 
Info SVS ČR ke stažení zde.

Publikováno: 11. 8. 2014
Počet přečtení: 18149×
 
 
Reklama
TEKRO
face
AKCENTA CZ - zahraniční měny a platby
Ambiente restaurace - Čestr