Domovská stránka>Zprávy>Genomická selekce - novinky
 

Genomická selekce - novinky

Jednokroková metoda odhadů PH exteriéru u fleckvieh

V současném systému odhadu plemenných hodnot jsou prováděny dva typy odhadů plemenných hodnot ve třech datech kalibrací v dubnu, srpnu a prosinci: konvenční odhady plemenných hodnot, které využívají informace o původu a fenotypy a odhady genomických PH v tzv. dvoukrokové metodě, ve které jsou využívány výsledky konvenčního odhadu plemenné hodnoty a odhadu genomického.

Se zvyšujícím se počtem genotypovaných samičích zvířat bylo nutné vyvinout systém, který tyto informace nejlépe využije při odhadech plemenných hodnot. Jednokroková metoda poskytuje optimální způsob začlenění dodatečných informací z genotypů krav do systému odhadu plemenných hodnot. Od začátku roku probíhal testační provoz této metody u odhadů plemenných hodnot exteriéru u fleckvieh, který ukázal jak vyšší spolehlivost odhadovaných PH, tak i jejich menší chybovost. 

Na svém posledním jednání proto Poradní výbor pro odhady PH Německa, Rakouska a České republiky přechod na nový postup projednal a bylo rozhodnuto, že v srpnu budou zveřejněny první oficiální plemenné hodnoty pro ukazatele exteriéru. 

To bude také mít dopad na poskytovaná data. Zavedením jednokrokové metody odhadu PH nerozlišuje mezi konvenčními a genomickými PH. Všechny PH genotypovaných a negenotypovaných samců a samic budou u znaků exteriéru z jednokrokové metody, a protože v ní jsou zahrnuty výsledky typizace samic zvířat, je dosaženo i vyšší přesnosti.


Publikováno: 24. 7. 2019
Počet přečtení: 4975×
 
 
Reklama
TEKRO
face
AKCENTA CZ - zahraniční měny a platby
Ambiente restaurace - Čestr