Newsletter
Zaregistrujte se pro odběr informačních e-mailů...
Homepage>Evropská komise a německá ministryně Aignerová ve sporu o opatření k mléku
 

Evropská komise a německá ministryně Aignerová ve sporu o opatření k mléku

Evropská komise přijímá opatření health checku společné zemědělské politiky i když tato opatření vedou k dalšímu tlaku na cenu mléka.

Německo chtělo zabránit novému přepočtu mléčné kvóty, narazilo ale na neochotu Bruselu. O správné řešení krize mléka si německá ministryně Aignerová a komisařka Fischer-Boelová vyměňují dopisy. Podle sdělení Agrárního informačního centra SRN přijala komise plánované opatření k úpravě přepočtového koeficientu tuku, i když německé ministerstvo silně intervenovalo pro zachování stávajícího. Korekční faktor přepočtu byl snížen na polovinu. Důsledkem této úpravy je další navýšení množství mléka na evropském trhu ve výši 1,7 milionů tun, což odpovídá cca 0,5 % unijní kvóty.

Komise trvá na rychlém postupu

Aignerová chtěla zavedení tohoto opatření ještě jednou prodiskutovat v radě ministrů 23. března a znovu zvážit i termín zavedení tohoto opatření. Podle Německa je to další chybný signál, pokud účinnost opatření přijde s 1. dubnem letošního roku, tedy se začátkem nového kvótového roku.

Rozhodnutí bez pozice členských států

V poradním výboru hlasovalo kromě Německa proti návrhu komise také Maďarsko a Rumunsko. Hlasování se zdržela Itálie, Litva a Česká republika. Další spor vede Německo s komisí ohledně vývozních subvencí pro podporu vývozu másla a sušeného mléka. Podle názoru Německa je nutné zajistit, že unijní dotované exporty nebudou směřovány do nejchudších rozvojových zemí světa.

Intervenční nákupy nestačí
Intervenční opatření u másla a sušeného mléka spuštěná k 1.3. 2009 určitě nevyřeší celý problém trhu. Již k 5.3. byla registrována nabídka 28 000 tun másla z celkem 30 000 možných a 40 000 tun SOM ze 109 000 možných.

zdroj: www.agrarheute.com 7.3. 2009

Geplaatst: 8. 3. 2009
Aantal lezers: 26992×