Newsletter
Zaregistrujte se pro odběr informačních e-mailů...
Homepage>Nová stránka>European Milk Board vydal stanovisko k současné mléčné krizi
 

European Milk Board vydal stanovisko k současné mléčné krizi

Materiál je označen jako Strategie pro trvalou udržitelnost produkce mléka v Evropě.

 STRATEGIE PRO TRVALE UDRŽITELNOU PRODUKCI MLÉKA V EVROPĚ

Předmluva
Mléko v různých formách patří v naší společnosti k základním potravinám. Její produkce
zajišt'uje zachování kulturní krajiny a živých oblastí venkova. Zajišt'uje pracovní místa přímo
v pracovně intenzivní produkci mléka v podnicích, jakož i nepřímo v dodavatelských a
odběratelských hospodářských odvětvích. Mléko se v Evropě vyrábí v souladu s přísnými
kritériemi stran hygieny, chovu odpovídajícímu danému živočišnému druhu, obhospodařování
půdy. To vede k zajištění vysoké kvality potravin a k zabezpečení zásobování. Způsobuje to
také náklady, které jsou ve srovnání s jinými světadíly vyšší. Aby v zájmu spotřebitele bylo
možno dosáhnout popsaných výhod, musí ceny, které se platí za mléčné výrobky, pokrýt
náklady na výrobu mléka. Tak tomu však už po mnoho let není. Mnoho podniků se zavírá,
jiné už svou prací nepokrývají náklady, to znamená, že už neinvestují nebo platí sami sobě
velmi nízký plat, aby udrželi podnik nad vodou.

Celý text je ke stažení zde.

Publiziert: 22. 1. 2009
Zahl der Verlesung: 30191×