Býci U3 (320-410 kg) - SRN

Cena komodity Býci U3 (320-410 kg) - SRN
Hlasujte...
Newsletter
Zaregistrujte se pro odběr informačních e-mailů...
Reklama
Technologie a managment chovu skotu
 

Chovný cíl

Chovný cíl a standardy


I přes to, že chovný cíl a standard plemene jsou součástí inovovaného šlechtitelského programu, který schválilo Členské shromáždění Svazu chovatelů českého strakatého skotu na svém zasedání dne 6. června 2001, jsou na tomto místě k dispozici ještě přehledné tabulky. Vedle chovného cíle a standardu plemene můžete na tomto místě najít také podrobnější tabulka pro hodnocení růstu a vývinu jalovic českého strakatého plemene.

ZÁKLADNÍ PARAMETRY CHOVNÉHO CÍLE

Mléčná užitkovost
prvotelky 5 600 – 6 200 kg
dospělé krávy 6 000 – 7 500 kg
obsah bílkovin v mléce nejméně 3,50%
obsah tuku v mléce 4,0 – 4,1 %
poměr obsahu bílkovin a tuku v mléce 1 : 1,15 – 1,20
produkční využití dojnic 4 – 5 laktací

Masná užitkovost
denní přírůstek ve výkrmu býků 1 300 g a vyšší
jatečná výtěžnost žírných býků 57 – 59 %

Ranost
věk při 1. zapuštění 16 – 18 měsíců
věk při 1. otelení 26 – 28 měsíců

Plodnost
servis perioda do 100 dní
inseminační index do 1,8
březost po I. inseminaci
– jalovice
– krávy
60 – 70 %
50 – 60 %
mezidobí 380 – 390 dní
STANDARD PLEMENE
Hmotnost jalovic ve věku 12 měsíců 340 – 360 kg
Hmotnost jalovic při 1. zapuštění 420 – 450 kg
Hmotnost v dospělosti
- krav
- býků
650 – 750 kg
1 200 – 1 300 kg
Výška v kříži dospělých
– krav
– býků
140 – 144 cm
152 – 160 cm
 
 
Reklama
Sano 2019
face
AKCENTA CZ - zahraniční měny a platby
Ambiente restaurace - Čestr