Domovská stránka>Genové zdroje>Český strakatý skot
 

ČESKÝ STRAKATÝ SKOT

Historie plemene

Křížením domácích plemen, hlavně červinek od poloviny 19.století s býky švýcarského skotu (zejména bernsko-simentálskými) vznikla řada krajových rázů plemene. Ty byly postupně sjednoceny do jedné populace českého strakatého skotu. Po roce 1950 se přikročilo ke zušlechťování pro zlepšení mléčné užitkovosti a tvarových parametrů vemene, ayrshiským skotem (horské a podhorské oblasti severních a východních Čech), švédským černobílým skotem (Českomoravská vysočina a Český les) a dánským červeným skotem. Od 70. let se plošně používali býci červeného holštýnského skotu. Podle podílu genů českého strakatého skotu a zušlechťujících plemen ayrshire a red holsteina se populace českého strakatého skotu rozdělila na tři podskupiny C1, C2, C3. V 90. letech se přistoupilo k zušlechťování býky fylogeneticky příbuzných (strakatých) plemen ze SRN(Deutches Fleckvieh), Rakouska (Österreichisches Fleckvieh), Francie (Montbéliarde) a Švýcarska (Simmentaler Fleckvieh).

Plemenné znaky

Vyznačuje se středním až větším tělesným rámcem s přiměřeně silnou kostrou, dobrým osvalením. Exteriér vyniká hlubokým a prostorným hrudníkem, a dobře utvářenou zádí. Vemeno má polovejčitý tvar. Zbarvení srsti je červenostrakaté, barevné plochy převažují. Hmotnost krav v dospělosti 650-750 kg. Hmotnost býků v dospělosti je 1200-1300 kg. Výška v kříži u dospělých krav je 140-144 cm, u býků 152-160 cm.
Plemeno vyniká dobrým zdravotním stavem, zejména mléčné žlázy, pravidelnou plodností, snadnými porody, výbornou vitalitou telat a bezproblémovým odchovem. Oproti ostatním plemenům je nadprůměrné svým vysokým příjmem a využitím objemných krmiv, vykazuje velmi dobrou pastevní schopnost. Další jeho nespornou výhodou je vyšší obsah mléčných bílkovin, který příznivě ovlivňují technologické vlastnosti mléka pro výrobu sýrů.
 

Užitkovost

Chovný cíl plemene je zaměřen na vysokou a hospodárnou produkci kvalitního mléka a masa.
V dlouhodobější perspektivě charakterizuje mléčnou užitkovost cílový požadavek 6 - 7 500 kg mléka s obsahem bílkovin nad 3,5 %. Masnou užitkovost pak průměrný denní přírůstek nad
1 300 g v intenzivním výkrmu býků a jatečná výtěžnost nad 58 %.
Úroveň mléčné užitkovosti v roce 2004 dosáhla v průměru populace 5854 kg s obsahem tuku 4,1% a bílkovin 3,46%.
Masná užitkovost dosahovala přírůstku 1360g/den u býků v testaci, u býků zařazovaných do plemenitby 1450 – 1470 g/den s výtěžností 56-57%.

Výsledky KU u GZ českého strakatého skotu

Rok

n

Mléko

Tuk

Tuk

Bílkovin

Bílkovin

kg

%

kg

%

kg

2014

10

5 741

3,86

222

3,62

208

 

Průměr PH

-866

 

-29

 

-30

 

Stav populace

V roce 2015 je registrováno deset chovů zvířat ČESTR, uznaných jako genová rezerva (GZ). Jeden chov je IBR ozdravený, ostatní jsou IBR prosté. Všechna zvířata vedená jako GZ jsou zapsána v A oddíle PK a dojnice jsou zařazeny v kontrole mléčné užitkovosti (KU). Všem jalovicím je před prvním zapuštěním na základě rodokmenu a lineárního popisu vypracován individuální připouštěcí plán v ČMSCH, a.s. Hradišťko. U všech prvotelek GZ je proveden lineární popis zevnějšku za účelem selekce a možného srovnání se současnou populací českého strakatého skotu. 

Stavy jednotlivých kategorií zvířat                

krávy jalovice nad 6 měs. jalovičky do 6 měs. Celkem k 31.10.2014
21 24 15 60
 

Plánované aktivity v roce 2016

• Pokračování embryotransferů
• Ze starších plemenic ve spolupráci s ČZU v Praze získávat a ukládat do GB vitrifikované oocyty
• Registrovat nové plemenné býky z programu obnovy linií s následnou produkcí inseminačních dávek
• V plemenitbě používat pouze nově odebrané býky narozené od roku 2010 v rámci projektu
   „Uchování genetické rezervy Český strakatý skot“
• Produkce kvalitních plemenných zvířat pro zájemce z řad chovatelské veřejnosti, školních statků, ekologických a agroturistických center
• Každoročně vybrat pro plemenitbu 2-3 býky různých linií od nejlepších krav z genového zdroje, velikost stáda udržet na úrovni 20 kusů ve věkové kategorii nad 12 měsíců
• U všech prvotelek provádět lineární popis bonitérem ČMSCH, a. s.
 
 
 
 
Reklama
TEKRO
face
AKCENTA CZ - zahraniční měny a platby
Ambiente restaurace - Čestr